Framtida funktioner

Kontakta Richard Freitag eller Anders Nilsson och berätta om din ide eller diskutera på forum.sunet.se 

Beskrivning av status-nivåerna:

StatusBetydelse
InkommenVi har uppfattat ett intresse. Inga ytterligare aktiviteter har påbörjats.
AnalysVi har konstaterat ett intresse och undersöker genomförbarhet och kostnad. Det finns ännu ingen tidsplan för införande.
BeslutadVi har beslutat att införa funktionen. Det finns ännu ingen tidsplan för införande.
Planerad till ...

Vi har beslutat införa funktionen och har etablerat en tidsplan för införande.

BeskrivningStatusPrioritet (1 är högst)
Styrning av begärd assurance-nivå på objekt-nivå. Målet är att kunna (tex) ställa in att åtkomst till en katalog kräver (tex) AL3-inloggning och MFA.Analys1
Integration med SNDs Doris-portal för forskningsmetadata. Målet är att kunna underhålla metadata för forskningdata för publicering i Doris direkt i Sunet Drive.Beslutad2
Regelbaserad övervakning av åtkomstloggar. Målet är att kunden ska kunna definiera regler och triggers för övervakning av åtkomst till filer via nextcloud loggar. Den sannolika målbilden handlar om att etablera en loggtjänst i Sunet som kan erbjudas som komplement till Sunet Drive för de kunder som inte har egna loggtjänster med de tekniska förmågor som krävs för regelbaserad loggövervakning.Analys
Office-integration med någon av collabraoffice, onlyoffice och/eller ms office.Beslutad
Analysresurser  - tex i form av k8s kluster eller jupyter notebooks. Målet skulle vara att erbjuda möjlighet till enklare/mindre resurskrävande data-analys på data lagrat i tjänsten. Ej att förväxla med vad SNIC gör där fokus är på resurskrävande beräkningar. Målet för denna funktion skulle snarare ligga på enklare och mindre resurskrävande analys.Analys
Integration med edusign. Målet är att kunna signera dokument direkt i Sunet Drive.Inkommen
  • No labels