Roadmap - eduID


Utveckling kring eduID under 2022 och 2023 - i korthet

Vi har lyckats under 2022 och 2023 om,

  • Eduid fortsätter sträva efter att hålla en god användbarhet, med en hög tillgänglighet och prestanda
  • Studenter från inom- och utom EU kan använda universitetens och högskolornas tjänster genom eduID
  • Skolhuvudmän och Skolverket med och utan eduID kan utföra sina tester av tjänsten för digitala nationella prov
  • Vi fortsätter sträva efter att erbjuda metoder för att logga in som är säkra, enkla att använda och aktuella för marknaden
  • och Sunet har börjat använda eduID Connect som sin IdP, där anställda loggar in med sitt eduID för att arbeta i interna och externa system.

Fokus är att till en början bistå DIGG i deras arbete med granskning av eduID för att vi ska kunna nå nivå 2 av tillitsnivå (LoA2) (uppdatering 9 juni: Digg har godkänt eduID), och parallellt göra klart de sista bitarna med eIDAS och verifiering via pass eller nationell legitimation samt ett uppdaterat gränssnitt med fokus på att få våra användare att verifiera sitt konto så att det kan användas med en högre tillitsnivå.

Varpå vi ska förbereda för de tester vi ska göra tillsammans med skolhuvudmän och Skolverket i arbetet kring provplattformen. I det ingår vissa funktioner som tillkommer i och med Sunets nya tjänst eduID Connect, där vi bland annat kommer bidra med MFA-step up och möjlighet att bjuda in för att skapa och koppla ett eduID till en organisationstillhörighet.

Därefter vill vi göra det möjligt för tjänster att signalera om det räcker att användaren loggar in med lösenord eller om man kräver MFA. Med det klart kan vi också erbjuda användare att logga in med sin fysiska enhet som identifierare, och kommer som följd av det också bygga upp en säkerhetsmässigt förstärkt hantering av det egna kontot gällande ändring av lösenord samt tillägg och borttag av MFA.


Aktiviteter för Eduid och när de beräknas vara klara


Datum som anges ska inte tolkas som det datum då funktionen finns tillgänglig att använda i produktionsmiljö. Datum finns för innevarande kvartal.
Många funktioner har beroenden till varandra och kan inte göras tillgängliga i produktionsmiljö förens alla funktioner i samma kluster är klara.

AktiviteterBeskrivning och motivering av behov

Vi beräknar att vi är klara med arbetet i denna aktivitet till den

Compliance-process för LoA2 med DIGGI och med detta godkännande kan eduID användas även för de tjänster som kräver en nivå 2 enligt DIGGs ramverk för tillit.

Klar, godkända för e-legitimation Digg tillitsnivå 2 

eIDASMöjliggöra att fler studentgrupper genom eduID kan använda högskolors och universitets tjänster.

Finns driftsatt i produktion

Verifiera identitet genom passErbjuda möjlighet att med hjälp av ett pass verifiera sin identitet på nivå AL2 i eduID.Finns driftsatt i produktion
Följa SWAMID:s uppdaterade rekommendationer

SWAMID har lanserat nya rekommendationer (länk till dessa riktlinjer). För att följa dessa behöver vi för eduID:s del lägga till och uppdatera en del attribut (länk till förklaring av förändringarna)

och förändringarna för eduID utskrivet:
Nytt attribut mailLocalAddress som ska vara tillgängligt för CoCo v2 och v1 - CoCo v2 har tillkommit, CoCov2 och v1 ska hanteras lika med tillägg av attributen i v1.

Två nya identitetsattribut:
pairwise-id och subject-id

Om any eller pairwise-id i metadataattributet urn:oasis:names:tc:SAML:profiles:subject-id:req ger pairwise-id, resp. subject-id ger subject-id

Nya entitetskategorier:
Personalized, Pseudonymous och Anononymous

Ordning av de nya entitetskategorierna:
Anononymous så släpp inte Pseudonymous eller Personalized
Pseudonymous  så släpp inte Personalized

Finns driftsatt i produktion

eduID proxy i produktionsmiljöDel av arbetet med eduID Connect.

Finns driftsatt i produktion

Uppdatering av användargränssnittÖkad användbarhet med tydlighet i menyer och hur information presenteras på sidan.

Finns driftsatt i produktion

Uppdatering av flöden för verifieringVerifiering av identitet tillgängliggörs genom att bli del av flödet när man loggat in.

Finns driftsatt i produktion

Inbjudnings-flöde för ConnectMöjliggöra att man kan bjuda in någon till en eduID Connect IdP, samt se status på om någon har accepterat inbjudan.

Finns driftsatt i produktion

Bistå eduID Connect för SunetSunet ska börja använda eduID som inloggning mot sin IdP i eduID Connect.

Finns driftsatt i produktion

Verifiera identitet med
Digg e-leg Valfrihetssystem 2018

Verifiering med ytterligare svenska e-legitimationer (exempelvis BankID) i syfte att underlätta åtkomst till system med krav på tillitsnivå SWAMID AL2 och AL3 samt Digg e-leg LoA2.

BankID som verifieringsmetod kommer finnas tillgänglig för interna tester till sommaren, och från i hösten kommer det gå att använda för att verifiera identitet på konton.

Finns driftsatt i produktion

MFA step-upeduID kommer kunna användas för att göra en MFA step-up (efter inloggning med egen IdP som inte har MFA) för de tjänster som kräver det.

Finns driftsatt i produktion

Ombudshantering av särskilda konton

I samband med Skolverkets projekt Digitala nationella prov ska Sunet erbjuda en identitetstjänst (IdP) för skolhuvudmän som inte. Identitetstjänsten ska även erbjuda en särskild kontotyp för elever. Denna kontotyp finns inte i eduID sedan tidigare, eftersom den förutsätter att ett eduID-konto har kontroll över ett annat (kan skapa det, göra lösenordsåterställning och kan radera det).

Finns driftsatt i produktion

Bistå med eduID Connect för skolhuvudmänDen nya tjänsten eduID Connect kommer göras tillgänglig för att skolhuvudmän utan egen IdP ska kunna identifiera sig för test mot Provtjänsten hos Skolverket inom projektet Digitala nationella prov.

Finns driftsatt i produktion

Särskilja verifikationsmetoderOlika verifikationsmetoder signalerar olika tillitsnivå i SWAMID:s - och DIGG:s ramverk. Därför kommer vi bygga upp logik respektive verifikationsmetod så att rätt signalering sker ut mot extern tjänst. Vilken metod som använts signaleras inte ut till externa tjänster, utan används bara inom eduID för att avgöra vilken tillitsnivå man kan signalera till den externa tjänst användaren loggar in mot.

Finns driftsatt i test

"Säkerhetscenter"

För den användare som lagt till en MFA, och har loggat in med exempelvis lösenord eller med en betrodd device ska det krävas en ytterligare inloggning inuti tjänsten med MFA för att kontrollera och justera inställningar som gäller inloggningsmetoder - så som ändring av lösenord eller lägga till en ny MFA.

Så fungerar det redan i praktiken idag, då man om lagt till MFA alltid behöver logga in med denna metod, men i och med införandet av "MFA vid behov" och "Passwordless login" kommer man kunna logga in med en metod som har en lägre säkerhetsnivå - men kommer då inte kunna göra ändringar som kan påverka åtkomsten till kontot förens dess man loggat in med MFA.

2024
Passwordless loginMöjliggöra inloggning med en betrodd device, utan att behöva ange ett lösenord.2024
MFA vid behov

När användaren lagt till en metod för multifaktors-inloggning ska tjänster som använder eduID kunna signalera om det krävs en enkel- eller multifaktors-inloggning för att kunna logga in.

Detta gör det möjligt att logga in med nivå AL1 för de tjänster som kräver det, och AL2 för de tjänster som kräver det.

2024
Välja tilltalsnamn

Ett eduID-konto med en verifierad personkoppling kan inte ändra på namnet. Vi vill möjliggöra att man ska kunna välja vilket av ens förnamn som ska skickas med till tjänsten man loggar in mot.

2024
Styrkta samordningsnummer

Tjänster inom SWAMID börjar förbereda stöd för styrkta samordningsnummer. I och med detta ska eduID kunna hantera verifiering av konton för de med styrkta samordningsnummer, så att kontot kan användas för att göra koppling mot en tjänst eller annan IdP som kräver det.

2024
ESI för alla anslutna lärosäten

ESI blir ett allt mer centralt begrepp. eduID kan idag hjälpa de lärosäten som så önskar att hämta ut dessa ESI för studenter, men processen för detta kan förenklas genom att kopplingen till LADOK för eduID blir generell istället för som idag att varje lärosäte behöver förse eduID årligen med ett certifikat.

2024
Bistå eduID Connect för Teknik 8:anDen nya tjänsten eduID Connect kommer användas för att digitalt kunna medverka i Teknik 8:an.2024
Mina meddelandenFör att verifiera sin identitet kan man idag ta emot ett brev hem i brevlådan. Vi kommer lägga till möjligheten att även ta emot och verifiera sig genom digitala brev hos Mina meddelanden (Min myndighetspost, Kivra, m.fl.).

2024

Inbjudnings-flöde för MFA step-upMöjliggöra att man kan bjuda in någon att skaffa ett eduID för MFA step-up, där den inbjudande parten kan få resultatet av skapandet av kontot till sig (eppn, samt statusuppdatering).

Utgår

Inbjudnings-flöde för sign upMöjliggöra att man kan bjuda in någon att skaffa ett eduID, där den inbjudande parten kan få resultatet av skapandet av kontot till sig (eppn, samt statusuppdatering).

Utgår