Roadmap

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontakta tjänsteförvaltare om du har frågor.  

Frontend (edusign.sunet.se)

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Stöd för att signera dokument i en specifik ordningQ2 2024I testning
Stöd för att begära en viss Identity Assurance Level vid signering av dokumentQ2 2024I testning
Stöd för att signera med MFAQ2 2024Under utveckling
Stöd att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN, tex Freja eID+, eIDAS, etc.Q3 2024Under utveckling
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive (Nextcloud) och eduSignQ4 2024Inte påbörjat

Backend (signservice.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Implementera uppdaterad backend med ökad driftstabilitetQ2 2024I testning
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ2 2024I testning
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokumentQ2 2024Under utveckling
Bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSignQ3 2024Avvaktar utredning
Koppling mot CA med kvalificerade certifikat för att erbjuda kvalificerade signaturer enligt eIDASQ4 2024Under utveckling
Stöd för signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (Adobe Approved Trust List)Q4 2024Inte påbörjat

Valideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål att vara klar med aktivitetStatus
Integrera valideringstjänsten i frontend-applikationen på edusign.sunet.seQ4 2024Inte påbörjat

Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera, detaljplanera eller besluta om ifall det skall inkluderas i eduSign. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren eller tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning
Möjlighet att bjuda in personer att signera på ett enkelt sätt (men förmodligen då med låg tillit), t.ex. via endast e-post.
Integration med Sunet Survey
Användning för/integration med Electronic Lab Notebooks
Integration med inloggning från SAMBI/SLL (bla SITHS-kort)
Möjlighet att delegera en inbjudan till någon annan
Genomgång av grafiska gränssnittet (ev. göra det mer likt eduID)
Stöd för den person som bjuder in andra att se texten som skickades ut vid inbjudan av signering även i efterhand
Stöd för en observerande roll, dvs ta del av inbjudan, status på signeringen och det signerade dokumentet utan att nödvändigtvis signera själv.
Stöd för att även "bifoga" kompletterande dokument tillsammans med det dokumentet som skall signeras
Stöd för användare att "spara och enkelt återanvända" grupperingar av människor som vanligtvis bjuds in att signera
Göra tydligare skillnad på sigeringstexten på den grafiska signeringssidan i PDFen när två personer som har samma namn signerar

Versionshistoria

Nedan beskriver i vilken version av eduSign nya funktioner implementerades.

BeskrivningInförandeApplikation
Stöd för att signerade dokument automatiskt innehåller ett valideringsintygDecember 2023Frontend v1.3.0
Uppgradering valideringstjänsten att inkludera API för valideringsintygDecember 2023Valideringstjänsten v1.2.6
Stöd för viss "branding" av tjänsten baserat på användande organisationDecember 2023

Frontend
v1.3.0

Stöd för att ange användares "e-post alias" när någon bjuder in en person att signera.December 2022Frontend v1.1.1
Stöd för att skapa mallar av PDF formulärDecember 2022Frontend v1.1.1
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtSeptember 2021Frontend
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.November 2021Frontend
Stabilitetsförbättringar och tillägg av vissa funktionsönskemålMaj 2022Frontend
Större möjlighet att kontrollera själva flödet för signeringsprocessen när någon bjuder in andra att signera dokumentJuni 2022Frontend
  • No labels