VT2024: Presentationer

  

Nedan finns presentationer från Sunetdagarna VT 2024.


  File Modified
PDF File Knytkalas – LTIer Resultatrapportering, Studentlista, TimeEdit.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Mikromeriter Ladok.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Rättssäkerhet i tentasalen – rätt student på rätt plats.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Så aktiverar film till självstyrt lärande.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File 1EdTech.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File A European Digital Educational Infrastructure.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File AI som perspektiv inom högre utbildning.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File AI-vägvalet- Cykel med jetmotorer vs. rymdraket mot det okända.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Att bedriva roadmap-implementering, effektivt utvecklingsarbete och skapande av 1-2-3 linje supportorganisation vid digital examination.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File CNaaS, API och automatisering.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Dela och sprida- Högskolepedagogik.se och Resursbanken HPU.UHR.se.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Drivkrafter och deltagande – framtiden för Generativ AI i högre utbildning.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File eduGAIN – SWAMID utanför Sverige.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File eduVPN.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File EU Digital Identity wallet (EUDIW).pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Fiber connectivity – A Nordic perspective European Collaboration.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Forskningstjänsternas behov av identiteter för forskare.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Funets mediatjänster.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Gallring Kaltura.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File InfraVis – en nationell forskningsinfrastruktur för att visualisera vetenskapliga data.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Lightning Talk – AI-vägvalet Cykel med jetmotorer vs. rymdraket mot det okända.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Lightning Talk – ESI, Ladok och eduID.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Lightning Talk – KI-Portfolio.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Lightning Talk – Kontaktuppgifter och svarstidsberäkningar.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Öppna och FAIR forskningsdata.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File researchdata.se.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Riksrevisionens granskning av informationssäkerhet vid universitet och högskolor.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File SNC Network Controller – Status.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Studiebesök på Inspelningsstudio Blåsenhus.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Sunet CD – vägen till det nya nätet.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Sunet Drive – En akademisk verktygslåda med Jupyter och RDS.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Sunet Drive – Multifaktorsautentisering på djupet.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Sunet Drive – Nyheter och förändringar.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Sunet Survey som responsverktyg och kommande nyheter i enkätprogrammet.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Sunet, NORDUnet och GÉANT för forskning, utbildning och samarbete.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Tillgängliga kurser i Canvas med hjälp av Ally.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Under Antarktis isar.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Utmaningar och möjligheter med implementering av Generativ AI i högre utbildning.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Vad är på gång i SWAMID.pdf May 16, 2024 by Frida Richter
PDF File Vad gömmer sig i DNS-frågorna och vad kan vi göra med det.pdf May 16, 2024 by Frida Richter


  • No labels