Roadmap


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten Textmatchning

2024

Arrangera webinar på temat akademisk integritet och arbete med att förebygga och upptäcka plagiering. 

Bevaka utvecklingen vad gäller textmatchning och AI detektorer.

  • No labels