Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

This is Work In Progress at the moment

 

SWAMID AL1 – Obekräftad användare

Kontot innehas av en person Används när information är kopplat till ett konto (t.ex. egengenererad information), t.ex. e-postadress.

SWAMID AL2 – Bekräftad användare

Kontot innehas av en identifierad person Används när information är kopplad till en person, t.ex. personnummer och studieuppgifter i Ladok.Multifaktor-autentisering

Multifaktorautentisering

Multifaktorautentisering (även kallat 2-faktor faktorinloggning då det vanligare är vanligast att endast är två faktorer man använderanvänds) innebär att man med större säkerhet vet att det verkligen är individen som innehar en AL2-identitet användarkontot som loggar in i ett system. Anledningen att multifaktor höjer säkerheten är att det inte längre räcker med ett lösenord, som kanske är uppskrivet på en lapp eller kan avlyssnas på annat sätt, för att logga in i ett system. Exempel på multipla faktorer är användaridentitet och lösenord kompletteras med Google/Microsoft Authenticator.