You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3

This is Work In Progress at the moment

 

SWAMID AL1 – Obekräftad användare

Kontot innehas av en person Används när information är kopplat till ett konto (t.ex. egengenererad information), t.ex. e-postadress.

SWAMID AL2 – Bekräftad användare

Kontot innehas av en identifierad person Används när information är kopplad till en person, t.ex. personnummer och studieuppgifter i Ladok.

Multifaktorautentisering

Multifaktorautentisering (även kallat 2-faktorinloggning då det är vanligast att endast två faktorer används) innebär att man med större säkerhet vet att det verkligen är individen som innehar användarkontot som loggar in i ett system. Anledningen att multifaktor höjer säkerheten är att det inte längre räcker med ett lösenord, som kanske är uppskrivet på en lapp eller kan avlyssnas på annat sätt, för att logga in i ett system. Exempel på multipla faktorer är användaridentitet och lösenord kompletteras med Google/Microsoft Authenticator.

 

  • No labels