SWAMID Board of Trustees

SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp och har för närvarande följande medlemmar med mandatperiod inom parantes:

 • Valter Nordh, Sunet (ordförande)
 • Ann Amling, Konstfack (2020-2021)
 • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan (2021-2022)
 • Jan Nordin, Högskolan i Gävle (2021-2022)
 • Magnus Höglund, Högskolan Dalarna (2020-2021)
 • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (2020-2021)
 • Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet (2021-2022)
 • Per-Olov Hammargren, SNIC (2021-2022)
 • Sverker Holmgren, Nationell delegat i European e-Infrastructure Reflection Group (2020-2021)

Adjungerade:

 • Föredragande är Pål Axelsson, produktägare SWAMID.
 • Sekreterare är Eskil Swahn, SWAMID Operations.

Protokoll SWAMID Board of Trustees

 • No labels