SWAMID Board of Trustees

SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp och har för närvarande följande medlemmar med mandatperiod inom parantes:

  • Zacharias Törnblom, Sunet (ordförande)
  • Anders Sjöström, Lunds universitet (2024-2025)
  • Ann Amling, Konstfack (2024-2025)
  • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan (2023-2024)
  • Jan Nordin, Högskolan i Gävle (2023-2024)
  • Magnus Höglund, Högskolan Dalarna (2024-2025)
  • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (2024-2025)
  • Per-Olov Hammargren, Uppsala universitet (2023-2024)

Adjungerade:

  • Föredragande är Pål Axelsson, Sunet (tjänsteförvaltare SWAMID)

Protokoll SWAMID Board of Trustees

  • No labels