SWAMID BoT 2020-06-15

Agenda för SWAMID BoT 2020-06-15 16.00

Agenda

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

Ansökningar om tillitsnivåer och inloggningsprofiler (PA, för beslut)

 • Stiftelsen för strategisk forskning ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Forskningsrådet Forte ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Forskningsrådet Formas ansöker om godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Klimatpolitiska rådet ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Akademiska hus ansöker om begränsat medlemskap för endast eduroam samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
 • Uppsala universitet ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Universitetet har lagt till nya rutiner på AL1-nivå för att hantera konsulter och motsv. samt tillägg utskick av fysiskt brev för studenter och anställda.
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Stiftelsen har lagt till nya rutiner på AL1-nivå för att hantera studenter boende utomlands.

Beslut om uppdaterad SWAMID federationspolicy, uppdaterade SWAMIDs tillitsprofiler AL1 och AL2 samt den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 (PA)

SWAMID Operations lägger fram för beslut följande av SWAMIDs policydokument:

 • SWAMID Federation Policy
 • SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile
 • SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile
 • SWAMID Identity Assurance Level 3 Profile

SWAMID Operations föreslår avvecklande av tillitsprofilen för multifaktorinloggning med en avvecklingsperiod till och med 2020-12-31. I dagsläget är 3 medlemmar godkända för inloggningsprofilen.

SWAMID Operations föreslår att SWAMIDs nuvarande medlemmar får dispens om att ej vara godkända för minst en tillitsprofil till och med 2021-12-31. I dagsläget uppfyller inte 17 organisationer kravet.

Nästa möte (VN)

Avslutande (VN)


Protokoll

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Jan Nordin
 • Mauritz Danielsson
 • Magnus Höglund
 • Per Zettervall
 • Ann Amling
 • Per-Olov Hammargren
 • Sverker Holmgren
 • Hans Wohlfart

Frånvarande

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)
 • Eskil Swahn

Välkommen (VN)

Fastställande av dagordning (VN)

Ansökningar om tillitsnivåer och inloggningsprofiler (PA, för beslut)

 • Stiftelsen för strategisk forskning ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Stiftelsen för strategisk forsknings ansökan om att bli medlem och godkänd för SWAMID AL2.

 • Forskningsrådet Forte ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Forskningsrådet Fortes ansökan om att bli medlem och godkänd för SWAMID AL2.

 • Forskningsrådet Formas ansöker om godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Forskningsrådet Formas ansökan om att bli godkänd för SWAMID AL2.

 • Klimatpolitiska rådet ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Klimatpolitiska rådets ansökan om att bli medlem och godkänd för SWAMID AL2.

 • Akademiska hus ansöker om begränsat medlemskap för endast eduroam samt godkännande om uppfyllande SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Akademiska hus ansökan om att bli medlem och godkänd för SWAMID AL1.

 • Uppsala universitet ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Uppsala universitetets ansökan om förnyade rutiner för SWAMID AL1  och SWAMID AL2.

 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkände Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan om förnyade rutiner för SWAMID AL1.

Beslut om uppdaterad SWAMID federationspolicy, uppdaterade SWAMIDs tillitsprofiler AL1 och AL2 samt den nya tillitsprofilen SWAMID AL3 (PA)


SWAMID Operations lägger fram för beslut följande av SWAMIDs policydokument:

 • SWAMID Federation Policy
 • SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile
 • SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile
 • SWAMID Identity Assurance Level 3 Profile

SWAMID Operations föreslår avvecklande av tillitsprofilen för multifaktorinloggning med en avvecklingsperiod till och med 2020-12-31. I dagsläget är 3 medlemmar godkända för inloggningsprofilen.

SWAMID Operations föreslår att SWAMIDs nuvarande medlemmar får dispens om att ej vara godkända för minst en tillitsprofil till och med 2021-12-31. I dagsläget uppfyller inte 17 organisationer kravet.


En diskussion följde kort där det rådde ett konsensus kring att det kommer krävas en insats av SWAMID Operations att aktivt kontakta och bistå de organisationer som inte i dagsläget uppfyller minst en tillitsprofil. Om detta inte sker kommer tidsplanen inte hålla.


Samtliga profiländringar inkl. övergångsperioder beslutades av SWAMID Board of Trustees.

Nästa möte (VN)


Torsdag 17 sep kl 09.00.

Avslutande (VN)

 • No labels