SWAMID BoT 2024-05-28

Protokoll SWAMID Board of Trustees 2024-05-28

Tid

2024-05-24--28

Plats

Per capsulam via e-post

Närvarande

  • Mauritz Danielsson (MD)
  • Per-Olov Hammargren
  • Magnus Höglund
  • Jan Nordin

Frånvarande

  • Zacharias Törnblom (ZT)
  • Ann Amling
  • Hans Wohlfart

Adjungerad

  • Pål Axelsson (PA)

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

Konstfack och Sunet vill under sommaren genomföra en proof of concept (PoC) för eduID Connect för Konstfack. Eftersom det ä en PoC med begränsat antal användare vill vi inte lägga ner en massa tid på att skiva en IMPS för några månaders PoC och därför frågar jag om det är ok för SWAMID Board of Trustees att vi låter Konstfack och Sunet genomföra denna PoC utan uppdaterad IMPS? Som bakgrund kommer i PoCen kommer Konstfack bjuda in användarna manuellt till ”Konstfack Connect” där den som genomför inbjudan hämtar upp korrekt uppgifter från Konstfack och alla användare måste vara verifierade användare i eduID, dvs. uppfylla kraven för SWAMID AL2.

Vad säger ni, kan vi godkänna denna PoC för användning från och med juni fram till höstens första BoT då Konstfack måste ha lämnat in en ny IMPS för användning av eduID Connect om de vill fortsätta?

Svara som svar på detta brev både om ni anser att det är ok eller inte. Ann och Zacharias är jäviga i detta så de får inte svara men ni andra behöver göra det snarast. När enkel majoritet har uppnåtts eller att 31 maj har kommit och gått så meddelar jag resultatet.

Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner att Konstfack tillsammans med Sunet får genomföra proof of concept för eduID Connect med begränsningen att den måste slutföras innan första Board of Trustees hösten 2024.

Avslutande (PA)

Pål stängde mötet när majoritet av Board of Trustees medlemmar godkänt förslaget tisdagen den 28 maj. 


  • No labels