SWAMID BoT 2022-06-03

Protokoll SWAMID Board of Trustees 2022-06-03

Tid

2022-06-03 11.00--12.00

Plats

Videomöte i Zoom

Inbjudna

 • Valter Nordh (VN)
 • Ann Amling
 • Magnus Höglund
 • Mauritz Danielsson
 • Per Zettervall
 • Per-Olov Hammargren

Frånvarande

 • Hans Wohlfart
 • Jan Nordin

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)

Välkommen (VN)

Valter öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Fastställande av dagordning (VN)

Dagordningen fastställdes två övriga frågor. 

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

 • Lunds universitet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL3
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Lund universitets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL3.
   
 • Karlstad universitet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL3
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Karlstad universitets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL3. 
   
 • Mittuniversitetet ansöker om uppdaterat godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Mittuniversitets ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping ansöker om uppdaterat godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Stiftelsen Högskolan i Jönköping har dels lagt till AL1-rutiner för anställda och studenter, dels gjorts organisatoriska förändringar som avspeglas dokumentet samt säkerställt att de beskriver allt enligt uppdaterad SWAMID AL2. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Stiftelsen Högskolan i Jönköping uppdaterade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.
   
 • Linköpings universitet ansöker om uppdaterat godkännande för uppfyllande av SWAMID AL3
  Linköpings universitet har lagt till svensk e-legitimation för att bekräfta användare på nivån SWAMID AL2. Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Linköpings universitets uppdaterade ansökan om tillitsnivå SWAMID AL3.

Övriga frågor (VN)

Ladok har beslutat om krav på SWAMID AL2

Mauritz berättade om att Ladok styrelse har beslutat att börja ställa krav på SWAMID AL2 för inloggning med följande tidplan.

 • 2023-01-01: Anställda med tillgång till nationell översikt
 • 2023-07-01: Alla anställda som loggar in i Ladok
 • 2024-01-01: Alla studenter med svenskt personnummer

Pål fortsatte med att berätta att av de lärosäten som använder Ladok är det tio som ännu inte är godkända för SWAMID AL2, tre av dem har skickat in ansökan och granskning pågår samt att ytterligare en har haft möte med SWAMID Operations för att påbörja jobbet.

Board of Trustees diskuterade hur SWAMID på bästa sätt ska kunna stödja de lärosäten som ännu inte är godkända för SWAMID AL2. SWAMID Operations bistår i arbetet med att få alla lärosäten godkända för SWAMID AL2.

Även om ett lärosäte har blivit godkänt för SWAMID AL2 så har de eventuellt inte hunnit att få alla anställda och studenter på den nivån. I ett första steg är det viktigaste att jobba med anställda så att de kan genomföra sina arbetsuppgifter. Studenter kan alltid använda eduID för åtkomst till sina studieresultat. Små lärosäten som inte har resurser att hantera SWAMID AL2 kan även låta sina anställda använda eduID för åtkomst till Ladok.

Införande av den uppdaterad teknologiprofilen för SAML WebSSO

Pål gjorde en kort statusuppdatering runt införandet av den uppdaterade teknologiprofilen. Alla i SWAMID registrerade identitetsutgivare och tjänster har fram till årsskiftet på sig att uppfylla den nya profilen enligt beslut i Board of Trustees 10 december 2021. Med hjälp av det nya metadataverktyget har arbetet kommit långt för identitetsutgivarna, endast 23 av 62 som inte uppfyller profilen just nu. För tjänsterna ser det annorlunda, 138 av 695 uppfyller profilen men där har Operations precis påbörjat informationsarbetet. Operations tror att det finns goda möjligheter att vi blir klara enligt plan.


Nästa möte (VN)

Fredagen den 23 september 2022 kl 9.00-10.00.

Avslutande (VN)

Valter avslutade mötet.


 • No labels