SWAMID BoT 2018-09-12

Agenda för SWAMID BoT 2018-09-12 kl 13.00

Agenda

 • Ansökningar om att bli godkända för tillitsnivåer (PA, för beslut)
  • AL2-ansökning för Karlstads universitet
  • AL2-ansökning för Försvarshögskolan i Stockholm
 • Beslut om att fastställa profil för personverifierad multi-faktorinloggning (PA, för beslut)
  • Datainspektionens tillsyn av Nais
  • Information om förslag till profil för personverifierad multifaktorinloggning
 • eIDAS samarbetet, syfte och mål (VN, för information)
 • Bemanning SWAMID Operations, (PA, för information)
 • Ladok och AL2, MFA (MD, för information)
 • Nästa möte
 • Övriga frågor

Protokoll

Närvarande

 • Valter
 • Per Zettervall
 • Hans Wohlfart
 • Mauritz Danielsson
 • Mia Lindegren
 • Mona Åkerman

Frånvarande

 • Fredrik Nilsson
 • Sverker Holmgren

Adjungerade

 • Pål Axelsson, PA
 • Eskil Swahn, ES

Ansökningar om att bli godkända för tillitsnivåer (PA, för beslut)


Ansökning om att bli godkända för tillitsprofiler

SWAMID Operations föreslår att SWAMID Board of Trustees godkänner Karlstads universitets ansökan om att bli godkända för SWAMID AL2.

Bilaga: 

Board of Trustees beslutar att godkänna Karlstads universitets ansökan om att bli godkända för SWAMID AL2.


SWAMID Operations föreslår att SWAMID Board of Trustees godkänner Försvarshögskolan i Stockholms ansökan om att bli godkända för SWAMID AL2.

Bilaga: 

Board of Trustees beslutar att godkänna Försvarshögskolan i Stockholms ansökan om att bli godkända för SWAMID AL2.

Beslut om att fastställa profil för personverifierad multi-faktorinloggning (PA, för beslut)

Beslut

SWAMID Operations föreslår att SWAMID Board of Trustees godkänner den nya profilen för personverifierad multifaktorinloggning.


Per Z resp Valter sammanfattar bakgrunden till varför samarbetet uppstod mellan UHR och SWAMID kring att ta fram en profil för personverifierad multi-faktorinloggningl. Konsekvensen av bakgrunden är att fokus för profilen är att individens identitets är säkerställd.

Kortare diskussion följde med fokus på tidsplanen samt hur informationen förmedlas på bästa sätt till lärosätena. 


Board of Trustees beslutar att godkänna den framtagna profilen för personverifierad multifaktorinloggning.


eIDAS samarbetet, syfte och mål (VN, för information)

VN informerar som samarbetet som i korthet innebär att statliga myndigheter som använder svenska e-Legitimationer även ska kunna acceptera e-Legitimationer ifrån övriga EU-länder. Samarbetet öppnar upp för möjligheter att höja tillitsnivån för EU-medborgare, främst studenter. Förordningen likställer även en traditionell underskrift med en elektronisk underskrift.

SUNET har bistått Skatteverket i att kunna ta fram den tekniska infrastrukturen för Sverige.


SWAMID Operations, bemanning (PA, för information)

PA förklarar att SWAMID Operations behöver förstärkning, främst på tekniksidan. Information med beskrivning av kompetensprofil kommer att gå ut till IT-cheferna.


Ladok och AL2, MFA (MD, för information)

MD lyfter frågan om att sätta en konkret tidpunkt för att kräva SWAMID AL2. Inom gruppen råder en samsyn om att det är lämpligt att sätta ett datum.

MD går vidare som nästa steg att förankra frågan i samband med SA-chefsmöte i november.


Nästa möte, slutet på september början på oktober:

Tisdag 20 november alt onsdag 21 november

Övriga frågor

Inga!

 • No labels