Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OBS! Denna tjänst är inte att förväxla med undertextningstjänsten i Sunet Play. Båda tjänsterna bygger på Amberscript men fungerar helt skiljt från varandra.  För mer information om hur tjänsten används, läs på FAQ för tjänsten


Tjänsteförvaltare

Monika Allöv Andersson (monika.allov-andersson@sunet.se)

Tjänsteägare

Per Nihlén (per@sunet.se)

Priser: 

Engångsavgift: 10 000 kr 

...