Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Integration mellan Ladok och Inspera ingår i tjänsten, läs mer om LIS-adaptern här.

Nätverk för tjänsten

Tjänsten har ett nätverk som kallas Samarbete och erfarenhetsutbyte sker inom ramen för nätverket för Digital tentamen, för samarbete och erfarenhetsutbyte. Bli medlem i nätverket genom att ansluta till vårt forum: https://forum.sunet.se/s/digital-tentamen

...