Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nya störningar i playtjänsten (Kaltura) under förmiddagen idag. Störningarna yttrar sig i API-errors, utloggningar och redan inbäddat material i LMS-system tar väldigt lång tid att ladda.

Felet är anmält och vi jobbar på att lösa det så snart som möjligt.