Roadmap/aktivitetsplan

Beskrivning
Status

Bevaka och utvärdera utvecklingen av funktionalitet i tjänsten och utreda möjligheter till förbättringar.


Kontinuerligt


Undersöka möjligheter för REACH (fler alternativ), undersöka fler tjänster att koppla till för tillgänglighet, t ex syntolkning

Det är lagkrav att tillhandahålla verktyg för tillgänglighet vid behov. 

Fortsätter 2024


Samverkan med övriga NRENs för omvärldsbevakning.

För kunskapsspridning. 

Kontinuerligt


Erbjuda möjlighet för arkivering/repurposing genom att i communityn ta fram ett gemensamt grundutförande som implementeras av NORDUnet.

Vi behöver en gemensam samsyn kring processer för arkivering/gallring. 

Q1+Q2

Workshops för nya funktioner.

Underlätta för administratörer av tjänsten att implementera och slå på nya funktioner. 

Kontinuerligt


Genomföra kunddialoger om tjänsten.

Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? 

Q1+Q2

Tillsammans med NOC media göra fysiska besök hos våra kunder

För att se hur tjänsten används i deras miljö

Q3+Q4

  • No labels