Allmänt om F-ticks för eduroam

Allmän information om F-ticks för eduroam finns på https://monitor.eduroam.org/f-ticks/about.php
I dokumentet http://www.geant.net/Media_Centre/Media_Library/Media%20Library/GN3-10-304%20DJ3.1.2-1%20%20Roaming%20Developments%2024FEB11.pdf
beskrivs F-ticks mer ingående i kap. 3.5. Avsnitt 3.5.3.1 tar upp om anonymisering. 

F-ticks loggens format, dvs det som skickas till loggservern:

F-TICKS/eduroam/1.0#REALM=%{Realm}#VISCOUNTRY=%{Eduroam-SP-Country}#VISINST=%{Operator-Name}#CSI=%{Calling-Station-Id}#RESULT=#

där REALM är det som står efter @ i besökarens yttre identitet, dvs domänen.
VISCOUNTRY är det land där SP'n är belägen.
VISINST är den institution/organisation som är SP'ns hemvist.
CSI är MAC-adressen på besökarens enhet. Den kan man anonymisera. Se Anonymisering av f-ticks.
RESULT är antingen "OK" eller "FAIL" 

Användarnamnet ska inte skickas i loggen.