Sunetdagarna hösten 2019 - Högskolan Dalarna, Falun, 21-24 oktober
Sunet inbjuder personal från Sunet-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan Dalarna i Falun. Förutom SUSECs middag så är deltagandet kostnadsfritt för personer från Sunet-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Program

Tips: I en mobiltelefon fungerar denna sida bäst om du vrider telefonen till liggande.

Måndag 21 oktober


M1: Nätverk
Lokal: Fö4

M2: Utbildningsstödjande tjänster
Lokal: C339

M3: ORCID
Lokal: C319

M4: Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
Lokal: C239

12:00-13:00

Lunch
Plats: Lugnetkyrkan

13:00-14:30

(detta spår börjar kl 15:00)

Sunets Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster (UTS).

 • Statusuppdatering från produktägarna för respektive tjänst.
 • Next Generation Learning - Niklas Brinkfeldt, chef för NGL-centrum på Högskolan Dalarna.


ORCID är ett system för att ge forskare en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. 

 • Inledning
 •  Runda bland deltagarna - Vad är i fokus just nu på egna lärosätet?
14:30-15:00Fika
15:00-17:00
 • Nytt på WiFi-fronten. Allt du ville veta om 802.11ax men inte vågat fråga - Herr Nilsson
 • Presentation av LIU:s nät - David Byers, LIU.

  Linköpings universitet har byggt om sitt campusnät från en traditionell trelagersstruktur med routad core till ett switchat nätverk med centraliserad routing. Den switchade strukturen spänner över samtliga fyra campus, från Stockholm till Linköping.

  Även datacenternätverket integreras i samma struktur, vilket gör det enkelt att erbjuda datacenterfunktioner över hela campus, och kontorsnäts-funktioner i datacentret. Kombinerat med port-autentisering så har det gett ett skalbart multicampusnätverk med hög prestanda där användarna kan vara mobila, och där det nästan aldrig krävs någon konfiguration. Den här presentationen kommer att gå igenom den underliggande tekniken, shortest path bridging, hur LiU har tillämpat den, hur övergången gick till, och vilka möjligheter det har lett till.

Open Space kring tjänster

De flesta av lärosätena använder idag flera av de utbildningsstödjande tjänsterna. Många har både lärplattformen Canvas, Play, Survey, Box och E-möte. Kunskapen om hur tjänsterna används byggs ute på lärosätena och vi lär av varandra. 

På de här passet delar vi upp oss i mindre grupper och varvar informella presentationer med diskussioner.

I ett onlinemöte den 19 september påbörjades diskussioner om vilka områden som kommer att diskuteras i Open space i det här passet.

Välkommen att anmäla fler punkter till passet via den här länken: Open Space Agenda

Några presentationer som redan är anmälda är "Jobba med Zoomroom i lärosalen" och "Integrera Sunet survey i Canvas".

Aktiva ORCID-integrationer i Sverige

 • Rapport från ATIs arbete runt bevarande/ e-arkivering - Ola Ljungkrona, GU
 • Rapport från ITCF projektet Mina Meddelanden
 • Rapport från ATIs arbete runt Moln - Per Hörnblad, UmU
 • ATIs arbete med standardisering - Ola Ljungkrona, Johan Planmo, GU
17:00Buffé-middag
Plats: Scandic Hotell Lugnet (granne med Högskolan)

Tisdag 22 oktober


M1 (forts): Nätverk
Lokal: Fö1

M2 (forts): Utbildningsstödjande tjänster
Lokal: C339

M3 (forts): ORCID
Lokal: C319

M4 (forts): Universitets och högskolors IT-arkitektforum (ATI)
Lokal: C239
09:00-10:15
 • Framtidens Campus - Johan Ervenius, Arista.
 • Policybaserad DNS - Fredrik Pettai, SUNET

Europeiska perspektiv på digital learning environment - Paneldiskussion med Gynogyi Horvath, GÉANT, Dragana Kupres, CARNet, Jasmijn van Wijk, SURF, Natalie Roth, SWITCH

Välkommen att anmäla punkter till diskussionen i det här och det efterföljande passet via den här länken: Hur gör andra länder med Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster?

 • Förberedelse inför ORCID-integration, fallstudie från Göteborgs universitet - Anders Nilsson, Göteborgs universitet
 • Diskussioner runt nuvarande och framtida användningen av ORCID i Sverige.

Exempel på frågor som vi kan komma att diskutera

 • Hur hjälper vi forskarna med hjälp av ORCID på bästa sätt att minimera deras administrativa börda vid ansökan om medel?
 • Hur hjälper vi forskarna med hjälp av ORCID i sin sammanhållna referenslista över publikationer och använda forskningsresurser även när de byter hemmaorganisation?

Fokusområde arkitekturarbete: Praktiskt arbete med arkitektur - Johan Peterson, LiU

      - Målarkitektursmetoden på SU (Michael Cederberg)
      - BPMN vid LiU (Johan Peterson)
      - Ny organisation och person katalog vid GU (Ola Ljungkrona)
      - Stadsplan i praktiken? (Ola Ljungkrona)

10:15-10:45Fika

10:45-12:00

 • Mailfilter: Vad händer nu? - Tomas Liljebergh, SUNET
 • Statusrapporting CNaaS (Campus Network as-a-service) - David Heed, SUNET
 • Inför initial produktion CNaaS@MdH - Jonas Karlsson, MdH

Sunets utbildnings och samarbetsstödjande tjänster (UTS) växer. Idag omfattar det lärplattformen, Survey, Box, Projectplace, Play och E-mötestjänsten. Det pågår en förankringsprocess kring Digital tentamen och Plagiatkontroll.

Hur vill  vi att tjänsterna utvecklas och vilken utveckling driver vi bäst tillsammans?
 
Dessa frågor diskuterar vi tillsammans i formen av ett World Café

 • Fortsättning av diskussioner runt användningen av ORCID i Sverige
 • Avslutning

Fortsättning arkitekturarbete

Grupparbete: Onboarding av studenter – hur såg arkitekturarbetet ut?

12:00-13:00

Lunch
Plats: Lugnetkyrkan


G1: Gemensamma sessioner

Nätsändning som Zoom Webinar

Lokal: Fö6

13:00-14.30

Välkommen till Sunetdagarna på Högskolan Dalarna
Martin Norsell, Rektor, Högskolan Dalarna, samt Börje Josefsson, Sunet

Hur skapar vi bra tjänster? - Erfarenheter från offentlig tjänstedesign.
Katarina Wetter Edman, Dr i Design, Forskare Handelshögskolan vid Örebro Universitet & Forskningsledare FoU Sörmland, Region Sörmland

Europeiska samarbeten
Valter Nordh, SUNET
Utgår

Nätsamarbeten i Norden
Per Nihlen, SUNET

14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

Statusuppdateringar Sunet
Börje Josefsson och Ulrika Ringeborn

Introduktion till SNIC
Per-Olov Hammargren, SNIC

Hälsoinriktad träning för IT-fantaster
Michail Tonkonogi, DU. 

19:00Sunetmiddag
Plats: First hotel Grand

Onsdag 23 oktober


O1: Identitetshantering
Lokal: C239

O2: Molntjänster
Lokal: C319

O3: Säkerhet
Lokal: C339
09:00-10:15
 • Inledning - Anders Nilsson, Sunet.
 • SNIC Science Cloud - Ingemar Fällman SNIC
 • API för inhämtning av metadata till SNDs tjänst, samverkan mellan Sunet, SND och lärosäten - Stefan Liström Sunet.

 • Status för Distribuerad lagring – tjänsten för nyttjare av stora datamängder, med tanken att kunna vara placerade på olika lärosäten - Anders Nilsson Sunet
 • Nya och förändrade molntjänster - Talare från Sunet och Safespring

 • Hej och välkomna - Anne-Marie Achrenius, Chalmers
 • Det lokala IT-säkerhetsarbetet, Magnus Höglund IT-chef, Högskolan i Dalarna
 • Att skapa en utbildning för poliser - Christian Mohr, Högskolan i Borås
 • Natoövningen Locked Shields - John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET → flyttad till torsdag.

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Se ovan...

 • Utvecklingen av intrångsmetoder: Nya typer av cyberattacker - Jonas Lejon, Triop
12:00-13:00

Lunch
Plats: Lugnetkyrkan

13:00-14.30

O4 : SWAMID Shibboleth OpenID Connect Workshop
Lokal: C239

(detta spår slutar i och med lunchen)

 • Workshop med bl a introduktion till olika fält inom praktisk tillämpning av IT-säkerhet - Fredrik Pettai, John Van de Meulebrouck Brendgard, Björn Bohman, Akiko Kanno.
  • Pentest av webbappar.
  • Open Source Intelligence (OSINT).
  • Vikten av egen POC-utveckling.
  • Fallstudie från SU av nyttan med POC:ar från SUNET SOC.

Detta pass riktar sig till er som arbetar praktiskt med säkerhet eller är intresserade av att göra det.

Under de senaste åren har OpenID Connect blivit ett bra alternativ för inloggning i både webbapplikationer och mobilappar.

Inom ramen för ett EU-projekt har det utvecklats en plugin till Shibboleth Identity Provider som gör att det går att använda Shibboleth som en OpenID Provider (OP). Plugin:en är utvecklad i Finland, i ett nära samarbete med Shibboleth-konsortiet, och kommer framöver att inkluderas som en modul i Shibboleth IdP på samma sätt som CAS (äldre teknik för Enterprise Single Sign-On) är idag.

Denna workshop kommer att genomföras av en av utvecklarna av pluginen och syftet är att deltagarna ska kunna installera och börja använda pluginen efter att de deltagit på workshopen.

Henri Mikkonen och Arto Tuomi, CSC – IT Center for Science LTD

14:30-15:00

Fika

15:00-17:00

Se ovan...


(denna workshop fortsätter på torsdagen)


 • AD-spårning (onpremise/azure) - Henrik Johansson, Miun
  Spårning av kontoändringar/låsningar, vad kan man få reda på om angripande datorer?
 • SUSEC årsmöte
19:00SWAMID Workshop middag
Plats: Bishops Arms

SUSEC-middag OBS! Tilläggskostnad
Plats: Restaurang SMAK Tapas Deli & Mera, Åsgatan 31

Torsdag 24 oktober


O4 (forts): SWAMID Shibboleth OpenID Connect Workshop
Lokal: C339

To1: Säkerhet
OBS! föranmälan krävs.
Kräver medlemskap i SUSEC
ID-kontroll kommer att utföras
Lokal: Fö3

09:00-10:15(fortsättning från onsdagen)
 • Kort om nytt
  • Vad innebär ett besök från Inspektionen för strategiska produkter? Anne-Marie Achrenius, Chalmers tekniska högskola
 • SUNET-CERT-rapport, MAria Tauson Edblom, Patrick Forsberg, Sunet CERT
 • Natoövningen Locked Shields, John Van de Meulebrouck Brendgard, Sunet
10:15-10:45Fika
10:45-12:00Se ovan...

Så jobbar Sveriges nationella CSIRT
Aktuella händelser samt omvärldsbevakning när det gäller
universitetsvärlden, både nationellt och internationellt. Karl Selin, MSB

12:00-13:00

Lunch
Plats: Vildgåsen

13:00-14:00

(detta spår slutar i och med lunchen)

CSIRT-möte - SUNET CERT
Endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista
Lokal: Fö3


Generell information

Anmälan

Anmälan sker på denna länk.  Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 14 oktober! 

 • No labels