Utv?rdering av nytt Mailfilter forts?tter


Det ?r en ny utv?rderingsmilj? som satts upp best?ende av ett litet Halon-kluster samt deras nya Kontrollpanel. Nedan ett enkelt fl?desdiagram av de olika komponenterna i testmilj?n.

F?r att komma ig?ng med testerna, beh?ver man f?rst logga in via SSO en g?ng p? kontrollpanelen (https://halon-eu.sunet.se), sedan kontaktar ni SUNET ber?tta vilket EPPN samt vilken/vilka dom?n(er) ni vill ha inlagda i testmilj?n. (Kontakta?Fredrik Pettai f?r att aktivera er dom?n/dom?ner f?r ert l?ros?te.)

Halon anv?nder sig av CYRENs antispam motor (att j?mf?ras med RPTN som CanIt anv?nder). Initiala tester visar att CYRENs motor presterar b?ttre ?n vad CanIt/RPTN g?r, Men ibland g?r ?ven CYREN fel och f?rdr?jer epost. D? kan man registrera IP-adress & mottagare som blivit felaktigt behandlad (dvs. ej igenomsl?ppt) via deras rapport-verktyg http://www.cyren.com/security-center/cyren-ip-reputation-report)

Under sommaren/h?sten har Halons kontrollpanel f?rb?ttrats och f?tt i princip alla funktioner (en del dock i ett n?got enklare utf?rande) som CanIt har st?d f?r

N?gra exempel:

  • "Predefined settings" dvs. "default"-inst?llningar, som kan s?ttas f?r samtliga dom?ner & anv?ndare.
  • E-post historik, ny loggs?ksfunktion (nytt databassystem) som ?r riktigt snabb och uppdateras i realtid.
  • Syslog kan skickas (i realtid) till en lokal syslog-server
  • "Audit-trail" loggar f?r att sp?ra inst?llnings-?ndringar
  • Svenskt spr?kst?d (arbete p?g?r)
  • mm.

R?stning/Rapportering

"False Positives" rapporteras direkt via https://report.halon.se/fp/ och likas? "False Negatives" https://report.halon.se/fn/


  • No labels