Play-tjänsten är uppbyggd av tre olika gränssnitt som administreras på olika sätt.

I bilden ovan visas ett sätt som tjänsten kan användas på. I det här fallet har du som kund en portal för publik publicering av media och en lärplattform. All media hämtas från api.kaltura.nordu.net och kan publiceras via den publika portalen (KMS) eller via ditt LMS (KAF).

KMC

All media laddas upp till det som kallas KMC (Kaltura Management Console) där en eller flera superadministratörer hanterar tjänsten i stort. Via KMC (som pekar direkt in mot mediaservrarna i Danmark hos NORDU.net) hanterar du all media, kategorier, metadata och uppspelare som används i tjänsten. 

Analysverktyget ger dig en fullständig överblick över hur tjänsten används. Du har möjlighet att skräddasy uppspelare vilket användarna spelar upp din media via. Till exempel skapa en mediespelare för ljudfiler, en för redigering, en med er logotyp som vattenmärke och en utan. En för reklam, en för betaltjänster och mycket mer.

Mer om KMC hos Kaltura

KMS

KMS  (Kaltura Media Space) är den publika delen av tjänsten. Den publika portalen kopplas till din organisation och blir en "vanity URL" som verkar ligga inom organisationen i stil med play.sunet.se. Den publika portalen kan designas via CSS och erbjuder möjlighet att publicera filmer via olika kategorier och spellistor. Inloggade användare ges möjlighet att direkt redigera sitt innehåll, skapa personliga kanaler, skapa interaktiva videos, dela ut sina filmer via länkar och embed-kod, och mycket mer.  Via KMS kan inloggad användare (baserat på rättigheter du anger) ladda upp nya filmer, starta inspelning via programmet Kaltura Capture, starta live-sändningar, skapa video Quiz och interaktiva videos samt redigera och klippa i befintliga filmer.

Som administratör ställer du in hur hela den publika delen ska fungera, vilka rättigheter som ska ges, vilka funktioner som ska vara påslagna och mycket mer.

Du styr själv över vilka användargrupper som ska ha full tillgång till den publika delen. I exemplet ovan har vi ställt in så att endast personal har fulla rättigheter att redigera sitt material och dela ut sin media. Studenter ges bara visningsrätten för att kunna ta del av publicerat material som kräver inloggning. Däremot är de förhindrade att utnyttja redigerings och publiceringsmöjligheten.

Mer om KMS hos Kaltura

KAF 

KAF (Kaltura Application Framework) är ett gränssnitt kopplat till ditt LMS. Via olika plugins ges du möjlighet att integrera tjänsten direkt mot lärplattformen. De flesta större lärplattformar stöds och du har exakt samma inställningsmöjligheter här som du har via KMS som administratör. En vanlig inställning är att via KAF begränsa användarnas rättighet att publicera utanför LMS:et samt att inte kunna redigera/ta bort media som publicerats i en kurs (för att förhindra ändring av inlämnat material). Detta blir då studenternas huvudsakliga verktyg för att skapa och publicera filmer ämnat åt undervisning.

Allt om KAF hos Kaltura

Mer om Kalturas LTI-integration

Läs Kalturas guide om att sätta upp en KAF för LMS


  • No labels