Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det är för närvarande problem att nå playtjänsten. Problemet är eskalerat till NORDUnet som felsöker.

Vi uppdaterar här så fort vi har mer information.

  • No labels