You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »


Sunet play

Tjänsten bygger på open source-företaget Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa och underhålla ett mediebibliotek. SUNET Play är integrerad med LMS-plattformar och medger även integration med andra system tack vare ett omfattande API.

Aktuellt i Sunet Play

Problemen med konvertering av filmer löstes igår men för närvarande går det inte att göra en livestreaming via playtjänsten. Felet är anmält till leverantören: https://status.nordu.net/ https://status.nordu.net/
Problemet med livestreamingen är löst.
För närvarande tar uppladdningar i playtjänsten Kaltura lång tid att konverteras. Mer info: https://status.nordu.net/ https://status.nordu.net/

  • No labels