Informationsspridning


En av de primära informationskanalen som Sunet använder sig av för att skicka ut uppdateringar gällande Sunets tjänster och aktiviteter är info-utskick som går ut till Sunets officiella kontaktpersoner ungefär en gång i månaden. Se sidan för info-utskicken för mer information om innehållet i utskicken och ett arkiv av tidigare gjorda utskick.

  • No labels