Behovsfångst och kontaktpersoner

Sunets beslutande kommitté har under senaste åren fokuserat på hur Sunet kan utveckla sin modell för behovsfångst avseende bl.a. nya tjänster.
Modellen innefattar insamling av krav och behov samt prioriteringar i syfte att säkerställa att Sunets kunder får de tjänster de behöver på kort och lång sikt. Sunets kunder är de organisationer som är uppkopplade på Sunets nät.

Som ett led i detta anser kommittén att nuvarande system med en kontaktperson per lärosäte ska finnas kvar.
Systemet med kontaktpersoner skapades våren 2014 i dialog med SUHF i syfte att vara en kanal för löpande dialog och vidareförmedling av information till berörda personer avseende strategiska Sunet-relaterade ärenden rörande forskningens behov av lösningar för lagring, datatransport mm, utbildningens behov av gemensamma lösningar, nationella upphandlingar etc.

Beskrivning av Sunets modell för behovsfångst:

 • Varje kund (Sunetansluten organisation) förutsätts ha interna processer för att identifiera och prioritera behov hos sina slutanvändargrupper.
 • En kontaktperson per kund utses av respektive organisationsledning utifrån en uppdragsbeskrivning.
 • Behovsfångst, prioriteringar och förankring går via utsedd kontaktperson. Eventuella undantag ska definieras (t.ex. stora forskningsprojekt).
 • Behovsfångstmodellen med efterföljande processer dokumenteras och tillgängliggörs på ett tydligt och transparent sätt inklusive betalnings- och affärsmodeller.
 • Sunet utvecklar god dialog med Sunets olika intressegrupper utan att kortsluta beslutad behovsfångstmodell.

Åtagande för Sunetuppkopplad organisation

 • De Sunetanslutna organisationerna ansvarar för att det inom sin organisation:
  • finns en definierad kontaktperson som kan beskriva lärosätets/organisationens totala behov
  • finns rutiner för återbesättning av kontaktperson

Uppdragsbeskrivning för kontaktpersonen

 • Kontaktpersonen:
  • ska kunna beskriva lärosätets/organisationens totala behov
  • ansvarar för förankring och spridning av behovsfångsprocessens resultat inom sin organisation
  • bör vara välkänd i relevanta samarbetsforum
  • har en löpande dialog med Sunet

Sunets kontaktpersoner

Organisation

Kontaktperson
Blekinge Tekniska HögskolaJohan Nordgren
ChalmersPhilip Jirevall
Enskilda Högskolan StockholmVictor Thorén
Marie Cederschiöld högskolaJörgen Bergman
FörsvarshögskolanMarith Wiedersheim-Paul
Gymnastik- och idrottshögskolanSebastian Zander
Göteborgs universitetTony Ottosson Gadd
Handelshögskolan i StockholmPär Kempe
Högskolan DalarnaMagnus Höglund
Högskolan i BoråsNicklas Hardman
Högskolan i GävleJan Nordin
Högskolan i HalmstadLine Lund
Högskolan i SkövdeDavid Olsson
Högskolan KristianstadChristian Isacsson
Högskolan VästRickard Norén
Johannelunds teologiska högskolaMarkus Holmström
Jönköping University

Torbjörn Hellman

Karlstads universitetMats Möller
Karolinska InstitutetMattias Nordström
KonstfackAnn Amling
KTHHans Wohlfarth
Kungliga KonsthögskolanMalin Hell
Kungliga MusikhögskolanElisabeth Smedberg
Linköpings universitetJoakim Nejdeby
LinnéuniversitetetPär Igevik
Luleå Tekniska universitetKarin Styrman
Lunds universitetJohn Westerlund
Malmö universitetMagnus Wikforss
MittuniversitetetHelena Wallskog
Mälardalens universitet

Daniel Blomberg

Röda Korsets HögskolaPeter Altsved
Sophiahemmet högskolaJoakim Lehnström
Stockholms konstnärliga högskola

Reza Mirazimi

Stockholms musikpedagogiska institutIan Plaude
Stockholms universitetBjörn Bjurfors
Sveriges LantbruksuniversitetPetra Lagerkvist
Södertörns HögskolaVeronica Waldemarson
Umeå universitetTherese Strandberg
Uppsala universitetMåns Östring
Örebro universitetJonas Ljudén
 • No labels