Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tjänsten har ett nätverk som kallas SALSA, för samarbete och erfarenhetsutbyte. Läs mer om SALSA-nätverket här

Anslutna lärosäten

Här finns en sammanställning över alla de lärosäten som använder tjänsten via Sunet: Canvas vid lärosätena

Behovsfångst

Tjänsteförvaltarna fångar upp behov och önskemål om allt som rör tjänsten, via SALSA-nätverket samt vår yta i Sunet Forum.

Anslutna lärosäten

Här finns en sammanställning över alla de lärosäten som använder tjänsten via Sunet: Canvas vid lärosätena