Om tjänsten


Sunet LMS

Sunet tillhandahåller Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar det. Canvas är en digital lärmiljö för undervisning som möjliggör kommunikation, administration, examination och samarbete mellan lärare, studenter och administratörer. Vi erbjuder även en arena för samarbete och utbyte kring tjänsten, i form av det nationella LMS-nätverket SALSA.

Tjänsteförvaltare

Minette Henriksson (minette@sunet.se), Patrick Dorls och Christina Vesterlund Hansson

Tjänsteägare

Per Nihlén (per@sunet.se)

Leverantör

Canvas utvecklas av det amerikanska företaget Instructure och du kan läsa mer om plattformen på deras globala Community-sidor

Önskar ni ansluta till tjänsten?

Alla kunder som är anslutna till Sunet har möjlighet att teckna avtal om en egen instans av Canvas, utan att själva behöva genomföra en upphandling. Vi beräknar kostnaden för lärosäten på deras aktuella HST (helårsstudenter) enligt UKÄs siffror. Vi kommer överens om ett startdatum och leverantören bistår med implementation, utbildning och support.

Kostnad

Den löpande kostnaden per månad beräknas på antal HST. Fakturering av denna kostnad påbörjas från och med avtalat startdatum. Den exakta kostnaden kommer att variera något, eftersom den är baserad på aktuell Euro-kurs vid faktureringstillfället. Förutom den löpande kostnaden tillkommer även en engångsavgift till Sunet samt en engångskostnad för implementation till leverantören Instructure.

Kontakta tjänsteförvaltaren om du önskar mer information samt prisuppgift: minette@sunet.se     

Tilläggstjänster

Det finns ett antal tilläggstjänster som är möjliga att teckna separat. Vissa av dem ingår i avtalet, andra behöver ni komma överens direkt med leverantören Instructure om och ev upphandla.

Tillägg som beställs via Sunets avtal:

  • Extra support
  • Studio, videotjänst integrerad i Canvas

Kontakta tjänsteförvaltaren om du önskar mer information samt prisuppgift för ovanstående tillägg: minette@sunet.se     

Tillägg som avtalas direkt via leverantören Instructure:

Nätverk för tjänsten

Tjänsten har ett nätverk som kallas SALSA, för samarbete och erfarenhetsutbyte. Läs mer om SALSA-nätverket här

Behovsfångst

Tjänsteförvaltarna fångar upp behov och önskemål om allt som rör tjänsten, via SALSA-nätverket samt vår yta i Sunet Forum.

Anslutna lärosäten

Här finns en sammanställning över alla de lärosäten som använder tjänsten via Sunet: Canvas vid lärosätena
  • No labels