Roadmap


Här hittar du mer detaljerad information om vad vi planerar för utveckling och aktiviteter för LMS-tjänsten under det kommande året. Längst ner i verksamhetsberättelsen summerar vi även det vi har gjort.


Beskrivning

Varför

Status

Upphandling av lärplattform

Vi genomför ny upphandling av LMS via NORDUnet, för att kunna fortsätta att erbjuda LMS-tjänst till de lärosäten som önskar det även efter att nuvarande avtal går ut.

Arbetet fortsätter 2023

Lansera schemaintegration TimeEdit till Canvas

Sunet har byggt en integration mellan Canvas samt schemasystemet TimeEdit. Efter pilottester kommer vi nu att lansera detta som en tilläggstjänst för de lärosäten som önskar samt hjälpa dem att få tjänsten på plats.  

Arbetet fortsätter 2023

Samordna stöd för övergången från Classic till New Quizzes i CanvasEn stor förändring sker under 2023 i Canvas då den tidigare quiz-motorn Classic byts ut mot den nya New quizzes. Sunet samordnar och driver en arbetsgrupp med representanter från lärosätena i nära dialog med leverantören. Allt för att bytet ska ske så smidigt som möjligt.Arbetet fortsätter 2023

Leverantören av tjänsten beskriver sin roadmap för utvecklingen av Canvas här

Verksamhetsberättelse

2021

Under året påbörjades arbetet med att initiera kommande upphandling av LMS, för att på så sätt lägga grunden för själva genomförandet under nästa år. Vi genomförde lärosätesdialoger och mötte våra kunder, för att lyssna in och stämma av hur de hittills upplevt tjänsten och vårt arbete kring den. Arbetet med LMS-nätverket SALSA fortsatte, där lärosätena delade erfarenheter och samlade in utvecklingsförslag och engagerade sig i olika arbetsgrupper.

  • No labels