Canvas och TimeEdit


Sunet genomför just nu en förstudie för att ta reda på om vi ska ta fram en tilläggsfunktion som integrerar schema-verktyget TimeEdit med Canvas. Om du är intresserad av att följa vårt arbete kan du göra det via forumet för schemaintegration: https://forum.sunet.se/s/schemaintegration-salsa 

Vi undersöker följande

  • Intresse hos de 18 lärosäten som använder både Canvas samt TimeEdit
  • Hur behoven ser ut
  • Befintliga lösningar
  • Tekniska förutsättningar och möjligheter
  • Drift och underhåll

Varför behövs en integration?

I Canvas finns en personlig kalender som visar händelser och aktiviteter från varje kursrum som en person är kopplad till. Det kan handla om uppgifter och quiz som ska lämnas in senast vid ett visst datum, bokade Zoom-möten/föreläsningar, datum för digitala seminarier, diskussionsforum eller annat som har datum kopplade till sig. I TimeEdit visas kursens schema, med datum, lokal/plats, rubrik m.m. Flertalet lärosäten har haft önskemål om att kunna visa ett sammanhållet schema via Canvas, där både händelser som genereras i Canvas samt schemat i TimeEdit skulle visas för studenten i Canvas kalender. Att som student ha flera platser att behöva titta efter information när det gäller aktiviteter, föreläsningar, händelser kan upplevas stressande. Att samla informationen på ett ställe i deras digitala lärmiljö Canvas, ger bättre tillgänglighet och förhoppningsvis ökad arbetsro för studenterna. 

Arbetsgrupp

Inom Sunets LMS-nätverk SALSA har en arbetsgrupp bildats som består av representanter från Sunet samt lärosätena KI, SLU och BTH. Arbetsgruppen har träffats för att diskutera möjligheter, fallgropar och hur vi i så fall skulle kunna ta oss an detta arbete. Vi har haft kontakt med Lund som redan byggt en liknande lösning för sitt lärosäte samt fått en demo av den integration som företaget bakom TimeEdit själva erbjuder.


  • No labels