Sunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de Sunetanslutna lärosäten som önskar tjänsten.
Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Enskilda högskolan Stockholm
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
KTH
Kungliga musikhögskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet

För närvarande 29 st

Activity

Roadmap
03.10.2022 13:36 CEST Minette Henriksson
Anslutna organisationer
20.09.2022 14:37 CEST Minette Henriksson
Sunet LMS
20.09.2022 14:35 CEST Minette Henriksson
Aktuellt
20.09.2022 14:34 CEST Minette Henriksson
Vidareutveckling av adaptern
24.03.2022 19:52 CET Minette Henriksson
Funktion och konfiguration
18.03.2022 09:28 CET Ulrik Sandgren
Om upphandlingen
10.03.2022 15:45 CET Minette Henriksson
Om tjänsten
10.03.2022 12:40 CET Minette Henriksson
Canvasadapter
10.03.2022 10:56 CET Minette Henriksson
  • No labels