Logga in i Canvas / Log in to Canvas


Varje lärosäte som är ansluten till vår LMS-tjänst har en egen instans av Canvas. Via den här sidan kan du även logga in i Sunets egen Canvasinstans. Den används för samarbete och vissa öppna kurser. // Each university that is connected to our LMS service has its own instance of Canvas. Via this page you can also log in to Sunet's own Canvas instance. It is used for collaboration and some open courses.

INLOGGNING MED LÄROSÄTES-ID / University ID:

Logga in i Canvas / Log in to CanvasEXTERN INLOGGNING / External ID:

Logga in i Canvas / Log in to Canvas


Om du är anställd, forskarstuderande, anknuten eller registrerad student på ett av de lärosäten i Sverige som nyttjar Sunets LMS-tjänst loggar du in med hjälp av ditt eget lärosätes-ID. (Här hittar du en lista med Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet). Om du är extern användare, behöver du först få ett lokalt konto i Sunets Canvasinstans. Därefter kan du logga in via den externa inloggningen. 

// If you are employee, research student, affiliate or registered student at a higher education institution in Sweden that uses the Sunet LMS Service you log in with your university ID. (Institutions using the LMS service Canvas by Sunet). If you are an external user you need a local account for the Sunet Canvas instance, and then you can log in with your external ID.

Canvas
För att komma till den här inloggningssidan kan du även använda adressen: https://lms.sunet.se 
// You can also use the address https://lms.sunet.se to access this login page

Canvas driftinformation / Operating information Canvas

Statusrapporter Canvas / Status reports Canvas  • No labels