Nätverket SALSASunet har ett nätverk kallat SALSA för samarbete kring LMS-tjänsten. Genom regelbundna möten, webbinar och workshops delar vi kunskap med varandra. Allt ifrån tekniska lösningar, arbetssätt, struktur och upplägg till utbildningsmaterial. Nätverket har för närvarande 170+ medlemmar med olika roller på lärosätena såsom till exempel: projektledare, IKT-pedagoger, systemansvariga, IT-tekniker, kommunikatörer m.fl. Att kunna fråga "hur gör ni?" eller "hur tänker ni?" "har ni hittat en lösning på det här?" är givetvis mycket värdefullt.

SALSA kommunicerar via SUNET Forum

Nätverkets huvudsakliga kommunikationskanal är via SUNET Forum. Vi har en egen nätverksyta https://forum.sunet.se/s/salsa/ där vi pratar om allt som rör Canvas, delar information, arbetssätt, tekniska lösningar eller utmaningar. Det går bra att antingen följa SALSA på forumsidorna. Då kan du läsa och kommentera de publika inlägg som görs. Vill du däremot följa vad vi gör i nätverket kan du välja att gå med genom att klicka på knappen för att begära medlemskap i forumet. 

SALSA fredagsmöte

Nätverket har e-möte varannan fredag udda veckor kl 13.00-14.00. Alla som är medlem i SALSA får inbjudan att vara med. Aktuell agenda publiceras på onsdagar i vårt forum (se ovan). Där går det även bra att lägga till punkter som du önskar ta upp.

SALSA Nätverksträff

Varje termin brukar nätverket ha en träff på plats hos något av våra anslutna lärosäten. Då ses vi från lunch till lunch med ett program som planerats av tjänsteförvaltarna hos Sunet samt de ansvariga vid det besökta lärosätet. Inbjudan till nätverksträffen skickas ut till alla som är medlem i SALSA. När företaget bakom Canvas i oktober anordnar den europeiska konferensen om Canvas, CanvasCon - brukar SALSA samköra så att nätverket ses för träff i anslutning till den konferensen. 

Bli medlem i SALSA-nätverket

Du blir medlem i SALSA genom att fylla i dina uppgifter i det här formuläret (via samma lista kan du även av-registrera dig som medlem).

Tillhör du ett lärosäte som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet och önskar vara medlem i SALSA och har frågor om nätverket? Eller funderar lärosätet på att avropa lärplattformen och vill få en inblick i SALSA och det vi gör? Kontakta tjänsteförvaltare Minette Henriksson: minette.henriksson@sunet.se   

SALSAs arbetsgrupper

Nätverket har flera arbetsgrupper som fokuserar på särskilda områden:


Arbetsgruppen för New Quizzes

Kontaktpersoner: patrick.dorls@mau.se  

Arbetsgruppen Canvas grundkurs

Kontaktperson: birger.eriksson@mdu.se 

Arbetsgruppen med fokus på Tillgänglighet

Kontaktperson: ann-catrin.johansson@lth.lu.se

Arbetsgruppen för språk- och översättning i Canvas

Kontaktperson: minette.henriksson@sunet.se

Arbetsgruppen för integration Canvas-Ladok

Kontaktperson: minette.henriksson@sunet.se

Arbetsgruppen med fokus på MOOC/Catalog

Kontaktperson: lotta.frojdfeldt@mdu.se 

Arbetsgruppen med fokus på Studio

Kontaktperson: jonas.knutsson@bth.se 


Om du vill engagera dig i en arbetsgrupp kontakta kontaktpersonen för den gruppen.  • No labels