Om upphandlingen


Kommande upphandling

Vi har påbörjat arbetet med att förbereda för den kommande LMS-upphandlingen. Mer information kommer att publiceras här och under aktuellt när sådan finns. Vårt nuvarande ramavtal som nya kunder ansluter sig till, går ut 2023-12-31. Alla kunder har ett sexårigt avtal från och med sitt valda startdatum för tjänsten. Upphandlingen rör således främst de äldre kunder vars LMS-avtal löper ut i slutet av 2023 eller början av 2024. 

2016/2017 via NORDUnet

Efter önskemål från ett flertal lärosäten i Sverige om att Sunet även skulle erbjuda lärplattform som tjänst, deltog Sunet under 2016/2017 i upphandlingen av LMS via NORDUnet. Fokus låg på användarvänlighet, tillgänglighet, öppenhet samt att produkten skulle vara riktad mot högre utbildning. Upphandlingen resulterade i att fyra plattformar jämfördes och vinnaren blev Canvas från Instructure. Under våren lämnade tolv lärosäten in en avsiktsförklaring om att avropa tjänsten via Sunet. Efter en period med rättslig prövning initierat av ett konkurrerande LMS-företag kunde Sunet så i slutet av 2017 avropa tjänsten via ramavtalet från NORDUnet. De första lärosätet som tecknade avtal om att nyttja tjänsten var SLU, tätt följt av Malmö universitet.

  • No labels