Resultatrapportering Canvas-Ladok


SUNETs Resultatrapportering Canvas-Ladok är en tjänst som alla lärosäten inom ramen för SUNET kan beställa. Med hjälp av tjänsten kan lärare rapportera studenternas resultat på olika moment, från Canvas direkt till Ladok. Läs mer om hur tjänsten fungerar här: Användarguide - Resultat till Ladok

Mer information om tjänsten

Flöde

LTI-appen (Resultat till Ladok) hämtar information från Canvas (REST) och Ladok (REST) och presenterar detta för den inloggade läraren. När läraren rapporterar ett resultat skickas detta till Ladok LIS-Adapter. När adaptern rapporterat resultatet får den inloggade läraren ett e-postmeddelande (till den adress som är satt i lärarens Canvas-användare) med status om hur rapporteringen gick. En kopia av detta e-postmeddelande kan även skickas till en funktionsbrevlåda som lärosätet valt ut.

I Ladok klarmarkeras resultaten och både den lärare som rättat resultatet i Canvas samt den lärare som rapporterade resultatet visas under "rättad av:" i resultatets information. Ladok LIS-adapterns API-användare visas under "klarmarkerad av:".


  • No labels