Aktuellt

2022-09-20

Arbetet med kommande upphandling fortsätter. Den ska genomföras via NORDUnet och planen är att publicera upphandlingen innan årets slut.

2022-03-17

Den 16 mars tog NORDUnet Customer Advisory Group beslut om att initiera en RFI för LMS. 

2022-03-10

Arbetet med att ta fram en teknisk lösning för integration mellan Canvas och TimeEdit fortskrider. Sunets utvecklare är snart klara med en första version som kommer att presenteras för arbetsgruppen inom kort. Vi önskar därefter hjälp från ett av de lärosäten som ingår i arbetsgruppen, med att testa funktionaliteten (innan vi släpper den till fler). Mer info om arbetet hittar du här: Canvas och TimeEdit

2022-03-02

  • Förberedelser för kommande LMS-upphandling har startat. Samtliga lärosäten har fått erbjudande om att vara en del av den arbetsgrupp som nu har bildats. Denna arbetsgrupp kommer att fungera som stöd i upphandlingen och vid behov bistå projektledaren (Minette Henriksson) i arbetet. 
  • En uppdatering av funktionen för Resultatrapportering från Canvas till Ladok har släppts. Mer information om detta finns på sidan Vidareutveckling av Resultatrapportering.
  • SALSA-nätverket planerar för nätverksmöte den 12-13 maj från lunch till lunch på Högskolan Kristianstad. Program och anmälningsformulär kommer under mars.
  • No labels