Sunetdagarna hösten 2022

Är du nyfiken på vad som pågår inom Sunet? På Sunetdagarna den 11-27 oktober presenterar vi Sunets nät och tjänster, arrangerar workshops och skapar en yta för dig att nätverka med dina kollegor i branschen. 


Höstens event äger rum helt digitalt mellan den 11 och 27 oktober – med flertalet kortare pass under dessa tre veckor. Samtliga pass är i Sunets Zoom-rum - https://sunet.zoom.us/my/sunet.

Vi kan komma att göra mindre justeringar och uppdateringar av programmet fram till starten, vi håller denna sida uppdaterad och markerar eventuella ändringar.


Flyttat pass

Sunet After work flyttades till torsdagen den 13 oktober kl 16.45-18.00. 

Anmälan

För våra virtuella Sunetdagar har vi ingen anmälan. 

Nätverka och prata om Sunetdagarna

  • Sunet Forum
    Diskutera gärna pågående Sunetdagarna här! 
  • Sunets fika-rum i Zoom
    Vi har ett fika-rum i Zoom som är öppet under hela eventet. Hoppa in mellan passen eller under lunchen och prata med dina kollegor från hela Sverige! 

Program


Vecka 41: 10-14 oktober

Dag

Tid

Länkar

PassBeskrivningOmråde/Tjänst
Tisdag 11 oktober

09.30-10.00

Sunetdagarna inledning

Inledning och övergripande information om Sunet och våra projektSunet

10.00-10.45

Key note-talare
Elina Eriksson KTH
Hållbarhet och IT 

Elina Eriksson är forskare och lärare vid KTH och forskar och undervisar i tvärsnittet mellan IT och hållbarhet sen 2012. Hon kommer att tala om vilka de stora miljörelaterade problemen vi står inför är och vad IT:s roll är i detta. 

Sunet
Onsdag 12 oktober

10.00-10.45

Presentation

Sunet Tal-till-text 

Webinar med leverantören Amberscript. Vi visar hur tjänsten ser ut, hur man skapar Team och lägger till medlemmar. En del nya funktioner visas. Tal-till-text

13.00-14.45

Digital tentamen

Vi har bjudit in NTNU Trondheim som berättar hur de har lyckats med att öka antalet digitala salstentamina. Leverantören Inspera kommer att berätta hur de kan stödja processen och vi avslutar med en gemensam diskussion där vi samlar in framgångsfaktorer från våra lärosäten.

Talare
NTNU: Arild Sørum Hjelle och Berit Danielsen

Inspera: Linda Jerdenius och Magnus Rittnor
Digital tentamen
15.00-15.45
Sunet EnkätverktygMagnus Lindqvist från MAU delar sina erfarenheter och ger tips & trix i Sunet Survey. Magnus kommer att fokusera på hur man effektivt kan skapa kursvärderingar i Canvas (via LTI), övriga student-/alumnenkäter samt automatisering av rapporter och dess innehåll.
Torsdag 13 oktober

09.00-09.45

Metadata i SWAMID

Ett trekvarts år med SWAMIDs nya metadataverktyg, vilka är erfarenheterna och vad har förändrats.

Vid årsskiftet måste alla identitetsutgivare och tjänster som är registrerade i SWAMID uppfylla SWAMIDs beslutade teknologiprofil för SAML WebSSO. Hur kan metadataverktyget hjälpa till med detta?

SWAMID

10.00-10.45

Senaste nytt från Sunet säkerhetscenter

En snabb genomgång av vad som hänt sedan sist.

Svarstidsmätning CSIRT

Incidentstatistik

Krisövningar

Säkerhetscenter

11.00-11.45


Håller Ransomware på att försvinna?

Vad är läget med ransomware idag? Är hotet mindre, lika stort eller större än tidigare?

Säkerhetscenter
13.00-14.00

Presentation

Podd om IT-attacken (Kalix kommun)

Film om IT-attacken (Kalix kommun)


Så klarade vi IT-attacken! Kalix kommun drabbades av en omfattande ransomwareattack 16 december 2021. Stora delar av kommunens verksamhet påverkades, inklusive äldreboenden och löneutbetalningar. Våra talare berättar hur man hanterar en incident av denna omfattning och hur man håller humöret och förtroendet uppe.Säkerhetscenter
OBS tiden!
14.10-15:10

Otillbörlig informationspåverkan och psykologiskt försvar.

Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

Talare: Myndigheten för psykologiskt försvar

Säkerhetscenter
OBS tiden! 15.20-15.50
Alternativa kommunikationsvägar

Hur behåller man kontakten vid störningar i telefoni och internettrafik?

Talare:  Christian Mohr, Högskolan i Borås

Säkerhetscenter
16.00-16:45PresentationInformationssäkerhet och samverkansmöjligheter

Informationssäkerhet leder ofta till onödig byråkrati - hur kan man motverka det med bättre samverkan?

Talare:  Fia Ewald

Säkerhetscenter

16.45-18.00
Sunetdagarna After WorkVälkomna på Sunetdagarna After Work! Tag med eget att dricka/äta så möts vi i Zoom. Vi pratar om Sunetdagarna, aktuella ämnen och annat av intresse.SunetVecka 42: 17-21 oktober

Dag

Tid

LänkarPassBeskrivningOmråde/Tjänst
Tisdag 18 oktober
14.00-14.45


eduSign meetup

Genomgång av status för eduSign och en överblick av kommande uppdateringar. Detta är även en möjlighet att möta och prata med personer från andra organisationer som använder eduSign.


15.00-15.30PresentationMailfilter-NG
Nyheter
Genomgång av nyheter från Halon
Avslutas med frågestund
Sunet Mailfilter
15.45-16.15
Mailfilter-NG
Användardiskussioner
Rundabordsdiskussion och användarreflektioner
Även icke användare är välkomna
Sunet Mailfilter
Torsdag 20 oktober

10.00-10.45

Presentation

Rekommenderad attributrelease i SWAMID - Vad är på gång och varför?

SWAMID är en infrastruktur för att möjliggöra att användare kan använda inloggningen i sin egen organisation för att logga in i webbaserade tjänster i sin egen och i andra organisationer. För att detta ska fungera måste organisationens identitetsutgivare skicka attribut, dvs. information om användaren, till tjänsten. Inom SWAMID har vi länge använt en metod som kallas entitetskategorier och nu kommer det nya GDPR-vänliga kategorier.SWAMID

11.00-11.45

Rekommenderad attributrelease i SWAMID - Hur gör vi?Del 2 om attributrelease beskriver hur vi tekniskt implementerar och testar de nya entitetskategorierna för både Shibboleth och ADFS.SWAMID

14.00-14.45

Sunet DriveAllmän introduktion
Vad är Sunet Drive
Hur kommer man igång
De två prismodellerna
Online editor, MFA, SND, Backup

15.00-15.45

TCS

Status för certifikattjänsten TCS - vad har hänt, vad händer just nu och vad kommer att hända?
Vecka 43: 24-28 oktober

Dag

Tid

LänkarPassBeskrivningOmråde/Tjänst
Tisdag 25 oktober

10.00-10.45

Aktiviteter inom ATI

Presentation av två aktiviteter (ITCF projekt) som pågår i IT-arkitekturnätverket ATI

  • Sektorgemensam IT-kravkatalog för upphandling
  • Konsekvenser av insourcing - Vilka konsekvenser blir det för sektorn om vi inte kan använda amerikanska molntjänster?
IT-arkitektur
14.00-14.45PresentationSunet Drive

Tekniskt inriktat pass
Arkitektur och Teknik  i Sunet Drive
Backup
MFA
Koppling SND


15.00-15.45

Molntjänster - IaaS, StaaSNy prismodell
Nya konfigurationer

Onsdag 26 oktober

10.00-10.45

Presentation(get)eduroam, Wifi6E/7 

geteduroam status och hur går vi vidare

Rykande färsk om WiFi6E (och 7) och annat relaterat till trådlöst.   Kanske lite 5G vs WiFi. 


13.00-13.45
CNaaS m m

Status

Upphandlingar (Demo av NMS funktioner)


14.00-14.45


SUNET C++ (question)

Vad händer och när?
Vad ska vi på lärosätena planera för?


Torsdag 27 oktober

10.00-10.45

Vad är på gång i SWAMID?

Under de senaste åren har mycket fokus lagts på att uppdatera SWAMID policyramverk men nu skiftar fokus till tekniska förbättringar i SWAMIDs tekniska infrastruktur. Vi kommer bland annat att presentera vårt arbete med nytt och kompletterande sätt att hämta metadata samt planerna på en helt ny QA-miljö som ersätter SWAMIDs testmiljö.

SWAMID

  • No labels