Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...

Sunetdagarna v?ren 2020 - Stockholms universitet, 21-23 april

Sunetdagarna v?ren 2020 inst?llda!

Det ?r med lite sorg i hj?rtat att g? ut med detta och bryta en mer ?n
20-?rig svit av Sunet-m?ten. Men med tanke p? hur os?kert l?get nu ?r
med spridningen av COVID-19, och att WHO mfl har h?jt riskniv?n s? har
m?nga organisationer inf?rt restriktioner p? resande och deltagande i
st?rre samlingar. Vi har d?rf?r idag best?mt att g?ra samma som m?nga av
v?ra kollegor har tvingats g?ra, allts? att st?lla in v?rt anv?ndarm?te.
?
Sunetdagarna v?ren 2020 ?r allts? inst?llda.
?
Vi hade alla sett fram emot att tr?ffas som vanligt, men vi har
samtidigt f?rst?else f?r att m?nga k?nner sig tveksamma att komma med
tanke p? att l?get ?r som det ?r just nu.
?
Med h?lsningar fr?n programkommitt?n f?r Sunetdagarna.Sunet inbjuder personal fr?n Sunet-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna g?ng till Stockholms Universitet!
F?rutom SUSECs middag?s? ?r deltagandet kostnadsfritt f?r personer fr?n Sunet-anslutna organisationer.?Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Program

Tips:?I en mobiltelefon fungerar denna sida b?st om du vrider telefonen till?liggande.

Tisdag 21 april


Ti1 - SWAMID
Lokal: XXXX

Ti2 - GDPR
Lokal: XXXX

Ti3 - SOC-verktyg
Lokal: XXXX

Ti4 - Systemintegration (ATI)
Lokal: XXXX

Ti5 - Utbildningsst?djande tj?nster
Lokal: XXXX
09:00-10:15

Vad ?r SWAMID och hur fungerar det? - P?l Axelsson, SUNET

SWAMID har funnits sedan 2006 och m?nga har varit med p? hela resan, men inte alla. F?r att ?ka kunskapen i bland b?de nya och gamla SWAMID-anv?ndare g?rs en ?vergripande presentation om vad SWAMID ?r.

The Hague Forum och Cyber Security Act - Anders Jonson, Senior Advisor Cyber Security & GDPR Expert

Anders har l?ng erfarenhet inom mjukvaruindustrin och ?r idag internationell expert inom cyber security samt svensk representant och drafting member i CSP Cert. CSP Cert bildades?2017 av EU-kommissionens arbetsgrupp f?r CyberSecurity Act med uppgift att arbeta fram f?rslag till certifiering ramverk f?r molnleverant?rer inom EU

Det h?nder mycket p? europeisk niv? n?r det g?ller hur data ska hanteras i molnet, s? att b?de kraven p? s?kerhet och juridik uppfylls. Det g?ller ocks? Sverige, vilket vi kunnat l?sa i rapporter fr?n F?rs?kringskassan och SKR. The Hague Forum, en ny gemensam standard f?r certifiering av produkter och molntj?nster CSP Cert, och s? kallade EU Cloud Code of Conduct, underl?ttar f?r alla att implementera och upphandla molntj?nster s? att dataskyddslagarna?efterf?ljs.

Dessutom ber?rs varf?r flera europeiska l?nder v?nt p? kravst?llningen, s? man m?ste motivera varf?r man inte utvecklar sina digitala tj?nster i molnet,?s? kallat Cloud first.

Presentation av IT-s?kerhetsverktyg, demos, anv?ndningsfall inom SOC-projektet - David Heed, SUNET

Utveckling av verktyg f?r nutida s?rbarheter som SUNET SOC och CERT-SE har samverkat kring. - John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET tillsammans med representant fr?n CERT-SE

B?rjar efter lunch!B?rjar efter lunch!
10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Uppdatering av vad SUNET g?r inom identitetshantering:

 • eduID - Fresia Perez, SUNET
 • ORCID - P?l Axelsson, SUNET
 • SWAMID - P?l Axelsson, SUNET
 • TCS - Kent Engstr?m, Link?pings universitet

Behandling av k?nsliga personuppgifter i forskning ur ett etikpr?vningsperspektiv - direkt?r Johan Modin, Etikpr?vningsmyndigheten

Policybaserad DNS (RPZ) och delning av IOC via MISP och andra st?dsystem. Exempelfall och incidenter diskuteras samt hur fler kan bidra eller nyttja dessa tj?nsterna. - Fredrik Pettai, SUNET

B?rjar efter lunch!

B?rjar efter lunch!
12:00-13:00

Lunch
Plats: Meddelas senare

13:00-14:30

Shibboleth Identity Provider Update - Bj?rn Mattsson och Paul Scott, SWAMID Operations

 • Shibboleth Identity Provider version 4, vad inneb?r detta?
 • Hur f?r jag SWAMIDs nya rekommendationer f?r ?verf?ring av attribut att fungera?
 • Fr?gor och svar runt anv?ndningen av Shibboleth i SWAMID

?ppen tillg?ng till forskningsdata; problematik och m?jligheter - Johan Fihn Marberg, IT-chef Swedish National Data Service (SND)

Automatiserad s?rbarhetscanner i st?rre skala:

Outpost24 demonstrerar och svarar p? fr?gor kring Outscan

Nils Thulin, Outpost24
John Olsson, Outpost24

Inledning

Fokusomr?de digitalisering
Inbjudna talare presenterar fr?gest?llningar runt digitalisering.
Johan Magnusson GU

Produkt?garna; presentationer och information,

Vad ?r produkt?garnas roll? //Valter Nordh

Zoom - praktisk anv?ndning och konfigurering.

14:30-15:00Fika
15:00-17:00Shibboleth Identity Provider Update, forts?ttning
  • Sekretess i molntj?nster - Conny Larsson, Advokat, Singularity Law AB
   Conny arbetar med allm?nna aff?rsr?ttsliga fr?gor, men ?r s?rskilt inriktad p? IT-avtalsfr?gor och juridiska fr?gor ang?ende olika slags IT-avtal och andra IT-r?ttsliga fr?gor, s?som behandling av uppgifter (t.ex. personuppgifter), incidentutredningar, s?kerhet, totalf?rsvarsfr?gor, tv?ngsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt och sekretess.
  • Workshop
   P? denna workshop kommer Conny Larsson att medverka och hj?lpa till med i diskussionerna kring olika fr?gor inom IT-juridik och GDPR. Tanken ?r att deltagarna tillsammans tar fram tolkningar/l?sningar som alla kan ha nytta av.

Systemst?d f?r incidenthantering med hj?lp av TheHive - David Lindberg, Uppsala universitet

-----------------

Uppf?ljningsdiskussion fr?n f?reg?ende ?r; F?rslag och synpunkter p? verktyg.

 • Jobbar vi med r?tt verktyg f?r sektorn?
 • Fler f?rslag till aktiviteter/verktyg?
 • Upphandling eller bygga saker sj?lv?
 • .....

Forts?ttning digitalisering
Jan Gulliksen KTH

Status uppdrag ATI

 • Forskningsdata
 • Standardisering
 • Statens servicecenter

Open space

F?rm?te online med anm?lda 14/4 kl 15:00
https://bth.zoom.us/j/842384695?

Zoom, Kaltura, Instructure, Artisan och Planview visar sina tj?nster. Tj?nsteleverant?rerna finns ?ven tillg?ngliga f?r individuella fr?gor.

18:00

Sunetmiddag
Plats: Prelimin?rt Stora Skuggans V?rdshus (Carolas Eko)

Onsdag 22 april


Ti1 (forts fr?n tis) - SWAMID
Lokal: XXXX?

On1 - S?kerhet
Lokal: XXXX

Ti4 (forts fr?n tis) ATI
Lokal: XXXX

Ti5 (forts fr?n tis) UTS
Lokal: XXXX

09:00-10:15

SWAMID Policyuppdatering - P?l Axelsson, Eskil Swahn, Jan Johansson och Fredrik Domeij, SWAMID Operations

SWAMID genomg?r nu den andra ?versynen av SWAMIDs policyramverk. Den senast gjordes f?r tio ?r sedan och sedan har vi lagt till tillitsprofilerna. ?versynen syftar till att modernisera fr?mst till att policyramverket. Vad inneb?r detta f?r mig som medlemsorganisation i SWAMID?

 • Hej och v?lkomna, Anne-Marie Achrenius, ordf?rande Susec
 • Erfarenheter av att anv?nda Cisco Stealthwatch - Nicklas Lundqvist, Kau
 • Introduktion Tabletop-?vning, IT-kris - Sunet CERT - Vi kommer att genomf?ra en enkel simulation av en IT-relaterad kris. Hur ska man jobba, t?nka, prioritera? Om ni har rutiner/metodik f?r detta p? era hemorganisationer, fr?scha upp era kunskaper innan ?vningen!
Gemensamt pass ATI och UTS med Colin Smythe och Nynke de Boer fr?n IMS Global
10:15-10:45Fika

10:45-12:00

SWAMID Policyuppdatering, forts?ttningTabletop?vning IT-Kris (forts) - Sunet CERT

Gemensamt pass ATI och UTS med Colin Smythe och Nynke de Boer fr?n IMS Global och leverant?rer (Kaltura, Zoom, Instructure, Artisan)

Tj?nsteleverant?rerna reflekterar ?ver vad som sagts p? f?rsta passet utifr?n sin tj?nst samt ber?ttar om sina planer f?r integrationer b?de p? kort och l?ng sikt. Passet avslutas med diskussion.

12:00-13:00

Lunch
Plats: Meddelas senare
On2 - Sunet Lagring/IaaS
Lokal: XXXX

On3 - Sunetprojekt p? g?ng
Lokal: XXXX

13:00-14.30

Shibboleth Active Directory Federations Services (ADFS) Update - Johan Petersson och Tommy Larsson, SWAMID Operations

 • Hur f?r jag ADFS att fungera som identitetsutivare i SWAMID p? ett bra s?tt?
 • Hur f?r jag SWAMIDs nya rekommendationer f?r ?verf?ring av attribut att fungera?
 • Nya version av ADFS toolkit, hur uppdaterar jag?
 • Fr?gor och svar runt anv?ndningen av ADFS i SWAMID


 • Riskanalys kring Office365 - Johannes Hassmund, LiU
 • Gemensamma utredningar, certifiering av IT-system - Jesper Wokander, MAU

Sunet CERT-rapport

SND - API - Pablo Millet, Svensk nationell datatj?nst.

Sunets lagringstj?nst - Anders Nilsson, Leif Johansson,? SUNET

Sunets molntj?nster; nyheter och uppdateringar - Anders Nilsson,? SUNET, samt talare fr?n Safespring

 • Uppdatering av openstack och uppgradering av plattform
 • Drifts?ttning och erfarenhet compute p? ny site.
 • Uppdatering om tj?nster (BaaS/STaaS/IaaS)
 • Demo eller dyl p? tex containerplattform el motsv.
 • E-signering
 • Textmatchning
 • Digital tentamen
 • Andra projekt?
14:30-15:00

Fika

15:00-16:30

Shibboleth Active Directory Federations Services (ADFS) Update, forts?ttning

 • IT-s?kerhetsarbetet p? SU - Ann-Marie Alver?s Lov?n, SU
 • Produkter med dubbla , anv?ndningsomr?den, Simret Goitom, Verksjurist, Inspektionen f?r strategiska produkter


< forts?ttning>

Fr?gestund - Anders Nilsson, SUNET.


Sunet Mailfilter
Presentation av nytt mailfilter
Inneh?ll beroende p? hur anskaffningen av ny produkt har g?tt!?- Tomas Liljebergh, SUNET
On4 - CSIRT-m?te
Lokal: XXXX?
16:30-17:30CSIRT-m?te - SUNET CERT
Endast f?r personer p? SUNET CERT:s kontaktlista. F?r fr?gor kring detta kontakta cert@cert.sunet.se
18:30SUSEC kv?llsaktivitet
Lokal: XXXX?

Torsdag 23 april


To1 - CnaaS (Campus network as a service)/eduroam
Lokal: XXXX

To2 - SOC-training
Lokal: XXXX
09:00-10:15

Jonas Karlsson p? MDH CNaaS:ar till det.
Presentation av CNaaS-projektet med fokus p? Campus Eskilstuna - Anders Nilsson + Jonas Karlsson + Magnus Bergroth m.fl

 • PERspektiv p? CNaaS (Intro/Allm?n status/Framtid). - Per Nihl?n , SUNET
 • Managering och st?dsystem f?r CNaaS - Johan Marcusson och Kristoffer Hallin, SUNET


Network forensics training - Jonas Lejon och Erik Hjelmvik

Viktig information inf?r kursen, l?s noggrant!

10:15-10:45Fika
10:45-12:00
 • Jonas Karlsson p? MDH CNaaS:ar till det.
  Presentation av CNaaS-projektet med fokus p? Campus Eskilstuna - Anders Nilsson + Jonas Karlsson + Magnus Bergroth m.fl

Network forensics training (forts)

12:00-13:00

Lunch
Plats: Meddelas senare?

13:00-14:30

 • Anders Nilsson utan en tr?d p? Laptop:en (How to AX-ellerate your WLAN or the Not so Fast and Furious) - 802.11ax och erfarenheter som inte kommer fr?n Marketing, Anders Nilsson, SUNET
 • Arista Wireless "The good the bad the ugly" (getting your WiFi Mojo back) - Anders Nilsson och Jonas Karlsson
 • NOC ?vervakning, NAV integration? ,?Paulo Pamplona

Network forensics training (forts)

14:30-15:00

Fika

15:00-16:30
 • Passpoint och eduroam? (samarbete med andra SP och Federationer) - Anders Nilsson, SUNET
 • Nytt om eduroam samt framtida v?gar f?r att f? (tillbaka) eduroam p? fler platser.
 • Kort demo av geteduroam via Uninett , Tom Myren(vad det ?r, vad den kan och vad som kommer).
 • 30 minuter allm?n Q&A runt dagens presentationer.

Network forensics training (forts) OBS! Passet slutar 17:00!

Generell information

 • Stockholms universitets information om Sunetdagarna v?ren 2020 (kommer snart)

Anm?lan

Anm?lan ?r st?ngd!

Samlokaliserat m?te - IMS Global technical meeting

I anslutning till Sunetdagarna h?ller IMS Global en ONLINE "technical meeting" som kr?ver en s?rskild anm?lan till dem (inte till Sunet).

 • No labels