Sunetdagarna hösten 2020 anordnas i digital form

Generell information

Nu i höst går Sunetdagarna av stapeln i digital/virtuell form!

Vi inleder med att första gemensamt pass, 6e oktober, därefter har nästan alla tjänster ett antal olika tillfällen där man kommer presentera och diskutera tjänsten. Vi har valt att lägga ett flertal kortare pass under tre veckor i syfte att underlätta att medverka på de pass som är intressant för dig och din organisation, utan Zoom-trötthet!

Vi avslutar med ett gemensamt pass den 27e oktober då vi tittar tillbaka lite på hur veckorna fungerat.

Titta igenom programmet nedan och lägg redan nu in tiderna i din kalender!

Vi kommer göra mindre justeringar och uppdateringar av programmet fram till starten. Observera att varje pass har ett eget Zoomrum (se länk i programmet nedan). Om du saknar något i programmet eller har någon annan återkoppling hör gärna av dig till oss på Sunet.

Varmt välkomna önskar Sunet!

Anmälan

För våra virtuella Sunetdagar har vi ingen anmälan.

Utvärdering

Vi skulle uppskatta om du kan lämna några korta synpunkter på hur du uppfattat vårt evenemang, speciellt nu när vi för första gången anordnat Sunetdagarna virtuellt. Utvärderingen består av ett par korta frågor om evenemanget och om specifika pass. Du är givetvis anonym.

https://sunet.artologik.net/sunet/sunetveckoronline2020ht

Program

Vecka 41 - 5-9 oktober

Tid

PresentationRubrikBeskrivningTalareOmråde

6 oktober
09:00-10.30

Inledning och överblick över Sunetdagarna

Vi samlas för att ta del av en kort sammanfattning av vad som kommer att avhandlas de kommande veckorna, en kort introduktion.

Maria Häll, Sunet

Jonny Lundin, Sunet

Valter Nordh, Sunet

Sunet

7 oktober
10:00-11:00

En introduktion till SWAMID - Vad, hur och varför

SWAMID har funnits sedan 2006 och många har varit med på hela resan, men inte alla. För att öka kunskapen i bland både nya och gamla intressenter av SWAMID görs en övergripande presentation om vad SWAMID är.Pål AxelssonSWAMID

7 oktober
13:00-15:00


Social Informationssäkerhet 


Du kanske tror att du inte har något att skydda, och att ingen vill åt just dig, men verkligheten är att du löpande är utsatt för angrepp från internationell, organiserad brottslighet som försöker utnyttja dina mänskliga svagheter för att angripa dig. Föreläsning beskriver hur du är utsatt och hotad, både privat och i ditt arbete, av de attacker som primärt utnyttjar mänskliga svagheter, exempelvis social manipulering och nätfiske. Under föreläsningen tas dessutom de angrepp som sker i sociala medier upp samt de nya hot som kan komma dyka upp inom en nära framtid.

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Marcus Nohlberg, HiSSäkerhet/SUSEC
7 oktober

Mediamöte

Välkommen att delta på Sunet Mediatjänsters communitymöte
Utbildnings-stödjande tjänster

8 oktober
09:00-12:00

Vad är på gång inom Sunets molntjänster

Uppdatering av status på tjänsterna.
Lagring i privat moln.
Status projekt Säker Lagring
Demo Nextcloud.
Nyheter i tjänsterna.
SND API
Tid för frågor och disskussion

Anders Nilsson Sunet
Jonas Hagström Sunet

Safespring

Lagring/IaaS

8 oktober
10:00-11:00

Vad är eduGAIN, eller hur loggar man in forsknings- och studenttjänster utanför Sverige?

Forskarnas nätverk är inte begränsat till Sverige utan de verkar i ett internationellt sammanhang och delar både erfarenheter och forskningsresurser över landsgränser. Studenternas behov är lite annorlunda då de behöver komma åt tjänster internationellt för att ansöka och delta i studentutbyten. Interfederationen eduGAIN är SWAMIDs förlängda arm ut i världen och ger samma möjligheter som inom SWAMID att logga in i olika tjänster.


Presentationen är på engelska

Marina AdomeitSWAMID

8 oktober
13:00-15:00


Genomgång av MSB:s nya föreskrifter

MSB kommer att gå igenom de reviderade föreskrifterna
(MSB 2016:1) om informationssäkerhet för
statliga myndigheter, och de nya föreskrifter om
IT-säkerhet för statliga myndigheter.

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/tidigare-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-informationssakerhet-och-it-sakerhet-for-statliga-myndigheter/

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Helena Andersson, MSB

Carl Önne, MSB

Säkerhet/SUSEC


Vecka 42 - 11-16 oktober

TidPresentationRubrikBeskrivningTalareOmråde

12 oktober
10.00-12.00


Sunets samarbete med Planview – lär dig mer om Projectplace och LeanKit

Nyfiken på digitala verktyg för samarbete, projektarbete och agil leverans? Missa inte den här sessionen där Planview kommer att berätta mer om vad vårt samarbete innebär och hur du och din organisation bäst kan dra nytta av det.

10-11
Kort introduktion av Planview och samarbetet med Sunet
Projectplace demo
LeanKit demo

11-12
Öppet forum med möjlighet att ställa frågor kring Projectplace och LeanKit

Per Albertsson, Customer Success Manager på Planview & Hampus Ohlén, Solutions Consultant på PlanviewProjektverktyg

12 oktober
13:00-15:00     

Status och erfarenheter CNaaS på MDH (Nätet, managering,övervakning)


CNaaS: Första halvåret i produktion.

Status och framtid CNaaS: Hur ser den framtida utvecklingen av tjänsten ut tillsammans med lärosätena.

Teknikdemo: Automatisering av infrastruktur

Nyheter och information från Arista

Jonas Karlsson Mdh

David Heed, SUNET

Johan Marcusson, SUNET

Johan Ervenius, Arista

CnaaS

13 oktober      09:30-11:00

Kort uppdatering kring WiFi 6E , OpenRoaming samt eduroam


Rykande färska nyheter om att delar av 6GHz bandet kommer att tillåtas för WiFi i EU samt OpenRoaming och dess relation till eduroam. Det kanske även slinker med lite annat WiFi relaterat från deverse konferanser.

Herr Nilsson UMU

Paul Dekkers SUFTNet

WiFi / Nät

13 oktober
13:00-17:00

Statusuppdatering ATI,

Fokusområde Digitalisering

Statusuppdateringar rörande aktiviteter inom IT-arkitekturnätverket ATI.

Föredrag om digitalisering med efterföljande diskussioner.

Per Hörnblad
Ola Ljungkrona Mikael Wettercrantz
Ola Lundgren
etc.

Digitalisering:

Johan Magnusson
Jan Gulliksen

IT-arkitektur (ATI)

14 oktober

09:00-12:00

Workshop tillämpningsarkitektur ATIVid tidigare möten har ATI jobbat med att definiera en tillämpningsarkitektur. Vid detta tillfälle så jobbar vi vidare på detta i workshopform. Ola Ljungkrona IT-arkitektur (ATI)
14 oktober

10:00-11:30


Stödsystem för DNS/IPAM/DHCP

dialog och behovsinvetering

Workshop kring DNS/IPAM/DHCP och dess integration lokalt på lärosäten.

Idag använder några Infoblox eller egna alternativ. Hur kan vi samarbeta kring en gemensam kravställning antingen mot en upphandling eller vidareutveckling av system baserat på öppen källkod.

Behovsbilden redovisas från MDH

Diskussion vägen framåt!?

Jonas Karlsson, MDH

Jonas Andersson, KTH

Kristofer Hallin, SUNET


Campusnät

14 oktober
13:00-15:00


Corona, hemarbete och informationssäkerhet

Vad innebär den massiva och snabba övergången till hemarbete för lärosätenas informationssäkerhet?

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Anne-Marie Achrenius, Chalmers och Arne Johansson, HV

Säkerhet /SUSEC

15 oktober
10:00-11:00

Vad är på gång inom SWAMID?Det händer mycket inom SWAMID och under denna session berättar SWAMID Operations om aktuella aktiviteter. Det finns även möjlighet att ställa frågor och diskutera olika saker runt SWAMID.SWAMID OperationsSWAMID

15 oktober
13:00-15:00

 • Kommunikationsarkitektur för Sverige
 • Working with firewalls
 • 13:00-14:00 Börje Josefsson berättar samarbetet med bl.a. Post och telestyrelsen i projekten Särimner och "5 små hus".
 • 14:00-15:00 Leonardo summarizes the findings of a five-year research project on how system administrators handle firewalls, including the problems faced, reported preferences, and a model for measuring and ranking the usability of firewall rule sets., Leonardo Martucci
  Presentationen är på engelska

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Börje Josefsson, Sunet

Leonardo Martucci, Kau

Säkerhet/SUSEC 
15 oktoberCanvasCon Online 2020 - Sverige deltar gemensamtSunet anordnar ett gemensamt virtuellt konferensbesök vid den globala Canvaskonferensen
Utbildnings-stödjande tjänster
15 oktoberZoomtopia: Zoom user conference - Sverige deltar gemensamtSunet anordnar ett gemensamt virtuellt konferensbesök vid den globala Zoomkonferensen
Utbildnings-stödjande tjänster

Vecka 43 - 19-13 oktober

Tid

PresentationRubrikBeskrivningTalareOmråde

19 oktober
10:00-11:00

eduid - nutid och framtidVi redovisar vad som hänt med eduID sedan IAM2-projektet avslutades. Vi kommer bla prata om samarbetet med skolverket, planerna för integration med eIDAS och hur vi kommer kunna verifiera identitet på gäststudenter utanför EU/EES..

Fresia Pérez

Leif Johansson

eduid

19 oktober
11:00-12:00

eduid - ny teknik i backendVi går igenom de nya APIerna i eduID - bla SCIM samt arbetet som pågår med att införa stöd för en notifieringsmekanism i eduID.

Fredrik Thulin

Johan Lundberg

eduid

19 oktober
13:00-14:00

eduid - nytänk i frontend

Användargränssnittet i eduID har tidigare fått en del synpunkter. Vi har under det senaste året arbetat med ett helt nytt utseende (UX). På denna session berättar vi mer om detta arbete och hur eduID tänker på och jobbar med 

Nathalie Jonsson

Eunju Huss

eduid


20 oktober
9:30-15:30

Heldagsworkshop om MyAcademicID

myacademicid-workshops-week

9:30-10:00 Introduction to MyAcademicID, Joao Bacelar, European University Foundation
10:15-11:00 Relations and challenges MyAID and eIDAS, Roger Fagerud
11:15-12:00 How to get started with MyAcademicID, Christos Kanellopoulos, Géant
Lunch
13:00 - 14:00 Sweden’s contribution to MyAcademicID, Leif Johansson, Swedish Research Council
14:20 - 15:20 The European Student Card initiative, Marilyn Klarin Cars, Swedish Council for Higher Education

Leif Johansson / SUNET

Joao Bacelar / European University Foundation

Roger Fagerud / DIGG

Marilyn Klarin Cars / UHR


20 oktober
10:00-12:00


SOC projektet. Nutida och framtida aktiviteter

Korta programpunkter kring några delaktiviteter inom etableringsprojektet för SUNET Säkerhetscenter.


10:00 Bakgrundsintro 

10:10 Baseline och organisatorisk mognad 

10:20 Presentation verktyg och aktiviteter inom etableringsprojektet
Outscan, Detectify, Attivo, MISP 

10:4x Pilottesterna Vectra med Humio, Tipping point: TAP trafik till filtrerad in/out via Juniper och Arista-utrustning -

Paus 

11:0x Kort överblick av nutida sårbarheter som SUNET SOC och CERT-SE har samverkat kring

11:20 Robust DNS i sektorn!? 

11:30 DNS RPZ och SUNET resolvertjänst 

11:40 Information om nytt Mailfilter

11:50 Framtiden inför 2021 Kommande aktiviteter och övningar

David Heed, SUNET

Anne-Marie Achrenius, SUNET/Chalmers

Maria Edblom Tauson, SUNET/Umu

Fredrik Pettai, SUNET

Patrick Forsberg, SUNET/Chalmers

John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET

Nicklas Keijser, CERT-SE

Erik Bergström, SUNET

m.fl.

SUNET Säkerhetscenter

20 oktober
13:00-15:00


Samverkan och incidenthantering inom sektorn

Dialog och diskussionspunkter: (förslag mottages: ama@sunet.se)

 1. Kontaktvägar vid avsaknad av beredskap? Krisorganisation?
 2. Skall Säkerhetscenter spärra kritiskt sårbara tjänster från omvärlden till kontakt etablerats?
 3. Dela data aktivt. Status för MISP och vi diskuterar hur vi förhåller oss till data som delas inom och utom sektorn. Automation: Vilka system kan det fungera för?

Punkten övergår i CSIRT-möte för att diskutera konkreta händelser, synpunkter och erfarenheter som inte delas publikt.

Öppet forum och dialog

SUNET Säkerhetscenter

20 oktober
13.00-14.00

Portability of microcredentials - Lessons learned from the edubadges pilot

Allt fler lärosäten världen över får erfarenhet av open badges: digitala certifikat som visar att ägaren har vissa färdigheter eller kunskaper. Surf håller på att utveckla en infrastruktur med vilka nederländska lärosäten kan ge ut edubadges. Lanseringen planeras att ske under slutet av 2020.

Janina van Hees och Frans Ward från Surf i NederländernaUtbildnings-stödjande tjänster och IT-arkitektur (ATI)

20 oktober
15:00-16:00

Se separat inbjudan

Passet är slutet för anslutna organisationers incidenthanteringspersoner eller kontaktpersoner för SUNET CERT. Kontakta SUNET CERT för mer information

SUNET CERT medlemsmöteCSIRT-möte

21 oktober
10:00-11:00

Erfarenhetsutbyte runt kontoutdelning i pandemitiderCovid-19 har vänt det mesta upp och ner i vårt samhälle. För lärosätenas identitetshantering är detta en utmaning både när det gäller utdelning av konton till nya studenter, lärare och forskare men också vid behov av lösenordsåterställning. Sessionen kommer att vara utformad som en panel där personer från olika lärosäten och SWAMID Operations tillsammans med övriga deltagare kommer att diskutera utmaningar och lösningar.SWAMID Operations + deltagareSWAMID
21 oktober
11:00-12:00


Detectify, ett säkerhetsverktyg för webbutvecklare och IRT-team

SUNET säkerhetscenter vill skapa möjligheten att rätta saker lokalt i samverkan mellan IT-säkerhetspersoner och utvecklare. Syftet är att pröva säkerheten och misstag hos webbapplikationer. Detectify visar och demonstrerar hur verktyget fungerar. Om ni vill få tillgång till verktyget och licenser som finns det via säkerhetscentret (mer information under webinaret)


Presentationen är från en leverantör Säkerhetscentret är i dialog med.

Jamal Morris, DetectifySUNET säkerhetscenter

21 oktober
13:00-15:00

Hur hanterar vi tredjelandsöverföring inom ramen för Sunets tjänster efter avgörandet i Schrems II målet
 • Domen i EU-domstolen påverkar alla IT-tjänster med lagring i USA. 
 • Diskussion, hur hanterar lärosätena Schrems II? 

Kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15

Victoria Söderqvist jurist, Vetenskapsrådet

Niklas Nikitin, Kau/Jesper Wokander, Mau


Säkerhet/SUSEC/Sunets säkerhetscenter

22 oktober
10:00-11:00

Punkten får ett nytt tillfälle senare utanför Sunetdagarna
Suricata IDS

Optimizing and deploying the open source Intrusion detection system - Suricata in a high speed network environment. Experiences from the field with different hardware and configurations.


Presentationen är på engelska

Tobias Appel, LRZ.DESUNET Säkerhetscenter
22 oktober
11:00-12:00


Zero Day Initiative +
Response to an university being hacked 

The Zero Day Initiative (ZDI) was created to encourage the reporting of 0-day vulnerabilities privately to the affected vendors by financially rewarding researchers. At the time, there was a perception by some in the information security industry that those who find vulnerabilities are malicious hackers looking to do harm. Some still feel that way. While skilled, malicious attackers do exist, they remain a small minority of the total number of people who actually discover new flaws in software.

Trend Micro berättar om ZDI samt hur ett universitet i England blev hackat och incidenthanteringen som följde.

Presentationen är delvis på engelska och från en leverantör Säkerhetscentret är i dialog med.

Lee Carass, Trend Micro
Jean Diarbakerli, Trend Micro
SUNET Säkerhetscenter
22 oktober
11:00-12:30


Box for Higher Education
 • How to best collaborate and share content with Box
 • How to secure your content in the cloud and comply with data residency / GDPR requirements with Box
 • What is new with Box?
 • Question and Answer opportunity

Presentationen är på engelska

Laura Tagatac, Box
Katie Davidson, Box
Mark Lomeli, Box

Utbildnings-stödjande tjänster

22 oktober
13:00-15:00


Information från Sunet CERT och SOC projektet tillsammans med CERT-SE

Sunet CERT informerar om det aktuella säkerhetsläget och svarstidsmätningen.

Fördjupning kring sårbarheter under 2020 som SUNET SOC analyserat, bedömt och utvecklat skanners för och samverkat operativt med CERT-SE om för att hantera.

Om tid finnes övergår sedan passet i en gemensam diskussion om önskemål och idéer om talare till Sunetdagarna våren 2021.

Passet startar en kvart innan och kl 15-16 har deltagare möjlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemaläggs inte hårt, bara föreläsningsdelen 13-15.

Maria Edblom Tauson

John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET

Nicklas Keijser, CERT-SE

SUNET Säkerhetscenter 

22 oktober
17:00-19:00


Sunetdagarna AfterWork

Välkomna på Sunetdagarna After Work! tag med eget att dricka/äta och kom och möts under  en trevlig och avslappnad digital yta! Vi pratar om allt och inget, Sunetdagarna, aktuella ämnen och annat av intresse!

Valter Nordh

Mfl på Sunet

Alla

23 oktober
13:00-14:00

SALSA NätverksmöteVälkommen att delta vid Sunet LMS nätverksmöte 
Utbildnings-stödjande tjänster

Vecka 44 - 26-30 oktober

Tid

PresentationRubrikBeskrivningTalareOmråde

26 oktober
10:00-12:00

eduSIGN Vi berättar om den nya tjänsten eduSIGN som utvecklades på rekordkort tid mitt i corona-krisen. Tjänsten för e-signatur av (primärt) dokument är tänkt att funkera som en komponent i administrativa processer på lärosäten. Vi berättar om tjänsten samt om det stora intresse som eduSIGN väckt i myndighets-Sverige. Vi kommer berätta om utvecklingsplaner för tjänsten samt svara på vanliga frågor om tjänsten.

Leif Johansson

Fresia Pérez

Martin Lindström

Stefan Santesson

eduSIGN


27 oktober
09:00-10:00

Avslut och sammanfattning av SunetdagarnaVi samlas för att ta del av en kort sammanfattning av de senaste veckornas Sunetdagar, vad har fungerat bra - vad gör vi annorlunda nästa gång?

Maria Häll, Sunet

Valter Nordh, Sunet

Sunet • No labels