Sunetdagarna h?sten 2020 anordnas i digital form

Generell information

Nu i h?st g?r Sunetdagarna av stapeln i digital/virtuell form!

Vi inleder med att f?rsta gemensamt pass, 6e oktober, d?refter har n?stan alla tj?nster ett antal olika tillf?llen d?r man kommer presentera och diskutera tj?nsten. Vi har valt att l?gga ett flertal kortare pass under tre veckor i syfte att underl?tta att medverka p? de pass som ?r intressant f?r dig och din organisation, utan Zoom-tr?tthet!

Vi avslutar med ett gemensamt pass den 27e oktober d? vi tittar tillbaka lite p? hur veckorna fungerat.

Titta igenom programmet nedan och l?gg redan nu in tiderna i din kalender!

Vi kommer g?ra mindre justeringar och uppdateringar av programmet fram till starten. Observera att varje pass har ett eget Zoomrum (se l?nk i programmet nedan). Om du saknar n?got i programmet eller har n?gon annan ?terkoppling h?r g?rna av dig till oss p? Sunet.

Varmt v?lkomna ?nskar Sunet!

Anm?lan

F?r v?ra virtuella Sunetdagar har vi ingen anm?lan.

Utv?rdering

Vi skulle uppskatta om du kan l?mna n?gra korta synpunkter p? hur du uppfattat v?rt evenemang, speciellt nu n?r vi f?r f?rsta g?ngen anordnat Sunetdagarna virtuellt. Utv?rderingen best?r av ett par korta fr?gor om evenemanget och om specifika pass. Du ?r givetvis anonym.

https://sunet.artologik.net/sunet/sunetveckoronline2020ht

Program

Vecka 41 - 5-9 oktober

Tid

PresentationRubrikBeskrivningTalareOmr?deZoom koordinator

6 oktober
09:00-10.30

Inledning och ?verblick ?ver Sunetdagarna

Vi samlas f?r att ta del av en kort sammanfattning av vad som kommer att avhandlas de kommande veckorna, en kort introduktion.

Maria H?ll, Sunet

Jonny Lundin, Sunet

Valter Nordh, Sunet

Sunet

7 oktober
10:00-11:00

En introduktion till SWAMID - Vad, hur och varf?r

SWAMID har funnits sedan 2006 och m?nga har varit med p? hela resan, men inte alla. F?r att ?ka kunskapen i bland b?de nya och gamla intressenter av SWAMID g?rs en ?vergripande presentation om vad SWAMID ?r.P?l AxelssonSWAMID

7 oktober
13:00-15:00


Social Informationss?kerhet?


Du kanske tror att du inte har n?got att skydda, och att ingen vill ?t just dig, men verkligheten ?r att du l?pande ?r utsatt f?r angrepp fr?n internationell, organiserad brottslighet som f?rs?ker utnyttja dina m?nskliga svagheter f?r att angripa dig. F?rel?sning beskriver hur du ?r utsatt och hotad, b?de privat och i ditt arbete, av de attacker som prim?rt utnyttjar m?nskliga svagheter, exempelvis social manipulering och n?tfiske. Under f?rel?sningen tas dessutom de angrepp som sker i sociala medier upp samt de nya hot som kan komma dyka upp inom en n?ra framtid.

Kl 15-16 har deltagare m?jlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemal?ggs inte h?rt, bara f?rel?sningsdelen 13-15

Marcus Nohlberg, HiSS?kerhet/SUSECAma/Niklas Nikitin
7 oktober

Mediam?te

V?lkommen att delta p? Sunet Mediatj?nsters communitym?te
Utbildnings-st?djande tj?nster

8 oktober
09:00-12:00

Vad ?r p? g?ng inom Sunets molntj?nster

Uppdatering av status p? tj?nsterna.
Lagring i privat moln.
Status projekt S?ker Lagring
Demo Nextcloud.
Nyheter i tj?nsterna.
SND API
Tid f?r fr?gor och disskussion

Anders Nilsson Sunet
Jonas Hagstr?m Sunet

Safespring

Lagring/IaaS

Anders

8 oktober
10:00-11:00

Vad ?r eduGAIN, eller hur loggar man in forsknings- och studenttj?nster utanf?r Sverige?

Forskarnas n?tverk ?r inte begr?nsat till Sverige utan de verkar i ett internationellt sammanhang och delar b?de erfarenheter och forskningsresurser ?ver landsgr?nser. Studenternas behov ?r lite annorlunda d? de beh?ver komma ?t tj?nster internationellt f?r att ans?ka och delta i studentutbyten. Interfederationen eduGAIN ?r SWAMIDs f?rl?ngda arm ut i v?rlden och ger samma m?jligheter som inom SWAMID att logga in i olika tj?nster.


Presentationen ?r p? engelska

Marina AdomeitSWAMIDP?l

8 oktober
13:00-15:00


Genomg?ng av MSB:s nya f?reskrifter

MSB kommer att g? igenom de reviderade f?reskrifterna
(MSB 2016:1) om informationss?kerhet f?r
statliga myndigheter, och de nya f?reskrifter om
IT-s?kerhet f?r statliga myndigheter.

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/tidigare-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-informationssakerhet-och-it-sakerhet-for-statliga-myndigheter/

Kl 15-16 har deltagare m?jlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemal?ggs inte h?rt, bara f?rel?sningsdelen 13-15

Helena Andersson, MSB

Carl ?nne, MSB

S?kerhet/SUSECAma/Niklas Nikitin


Vecka 42 - 11-16 oktober

TidPresentationRubrikBeskrivningTalareOmr?deZoom koordinator

12 oktober
10.00-12.00


Sunets samarbete med Planview ? l?r dig mer om Projectplace och LeanKit

Nyfiken p? digitala verktyg f?r samarbete, projektarbete och agil leverans? Missa inte den h?r sessionen d?r Planview kommer att ber?tta mer om vad v?rt samarbete inneb?r och hur du och din organisation b?st kan dra nytta av det.

10-11
Kort introduktion av Planview och samarbetet med Sunet
Projectplace demo
LeanKit demo

11-12
?ppet forum med m?jlighet att st?lla fr?gor kring Projectplace och LeanKit

Per Albertsson, Customer Success Manager p? Planview & Hampus Ohl?n, Solutions Consultant p? PlanviewProjektverktyg

Thomas Hansson

Per Albertsson

12 oktober
13:00-15:00 ? ??

Status och erfarenheter CNaaS p? MDH (N?tet, managering,?vervakning)


CNaaS: F?rsta halv?ret i produktion.

Status och framtid CNaaS: Hur ser den framtida utvecklingen av tj?nsten ut tillsammans med l?ros?tena.

Teknikdemo: Automatisering av infrastruktur

Nyheter och information fr?n Arista

Jonas Karlsson Mdh

David Heed, SUNET

Johan Marcusson, SUNET

Johan Ervenius, Arista

CnaaS

David Heed

Herr Nilsson


13 oktober????? 09:30-11:00

Kort uppdatering kring WiFi 6E , OpenRoaming samt eduroam


Rykande f?rska nyheter om att delar av 6GHz bandet kommer att till?tas f?r WiFi i EU samt OpenRoaming och dess relation till eduroam. Det kanske ?ven slinker med lite annat WiFi relaterat fr?n deverse konferanser.

Herr Nilsson UMU

Paul Dekkers SUFTNet

WiFi / N?t

Herr Nilsson

David Heed

13 oktober
13:00-17:00


Statusuppdatering ATI,

Fokusomr?de Digitalisering

Statusuppdateringar r?rande aktiviteter inom IT-arkitekturn?tverket ATI.

F?redrag om digitalisering med efterf?ljande diskussioner.

Per H?rnblad
Ola Ljungkrona Mikael Wettercrantz
Ola Lundgren
etc.

Digitalisering:

Johan Magnusson
Jan Gulliksen

IT-arkitektur (ATI)Per/Ola

14 oktober

09:00-12:00


Workshop till?mpningsarkitektur ATIVid tidigare m?ten har ATI jobbat med att definiera en till?mpningsarkitektur. Vid detta tillf?lle s? jobbar vi vidare p? detta i workshopform.?Ola Ljungkrona?IT-arkitektur (ATI)?Per/Ola
14 oktober

10:00-11:30


St?dsystem f?r DNS/IPAM/DHCP

dialog och behovsinvetering

Workshop kring DNS/IPAM/DHCP och dess integration lokalt p? l?ros?ten.

Idag anv?nder n?gra Infoblox eller egna alternativ. Hur kan vi samarbeta kring en gemensam kravst?llning antingen mot en upphandling eller vidareutveckling av system baserat p? ?ppen k?llkod.

Behovsbilden redovisas fr?n MDH

Diskussion v?gen fram?t!?

Jonas Karlsson, MDH

Jonas Andersson, KTH

Kristofer Hallin, SUNET


Campusn?t

Janna Ljung

David Heed

14 oktober
13:00-15:00


Corona, hemarbete och informationss?kerhet

Vad inneb?r den massiva och snabba ?verg?ngen till hemarbete f?r l?ros?tenas informationss?kerhet?

Kl 15-16 har deltagare m?jlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemal?ggs inte h?rt, bara f?rel?sningsdelen 13-15

Anne-Marie Achrenius, Chalmers och Arne Johansson, HV

S?kerhet /SUSECAma/Niklas Nikitin

15 oktober
10:00-11:00

Vad ?r p? g?ng inom SWAMID?Det h?nder mycket inom SWAMID och under denna session ber?ttar SWAMID Operations om aktuella aktiviteter. Det finns ?ven m?jlighet att st?lla fr?gor och diskutera olika saker runt SWAMID.SWAMID OperationsSWAMIDTBA

15 oktober
13:00-15:00

 • Kommunikationsarkitektur f?r Sverige
 • Working with firewalls
 • 13:00-14:00 B?rje Josefsson ber?ttar samarbetet med bl.a. Post och telestyrelsen i projekten S?rimner och "5 sm? hus".
 • 14:00-15:00 Leonardo summarizes the findings of a five-year research?project on how system administrators handle firewalls, including the?problems faced, reported preferences, and a model for measuring and?ranking the usability of firewall rule sets., Leonardo Martucci
  Presentationen ?r p? engelska

Kl 15-16 har deltagare m?jlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemal?ggs inte h?rt, bara f?rel?sningsdelen 13-15

B?rje Josefsson, Sunet

Leonardo Martucci, Kau

S?kerhet/SUSEC?Ama/Niklas Nikitin
15 oktoberCanvasCon Online 2020 - Sverige deltar gemensamtSunet anordnar ett gemensamt virtuellt konferensbes?k vid den globala Canvaskonferensen
Utbildnings-st?djande tj?nster
15 oktoberZoomtopia: Zoom user conference -?Sverige deltar gemensamtSunet anordnar ett gemensamt virtuellt konferensbes?k vid den globala Zoomkonferensen
Utbildnings-st?djande tj?nster

Vecka 43 - 19-13 oktober

Tid

PresentationRubrikBeskrivningTalareOmr?deZoom koordinator

19 oktober
10:00-11:00

eduid - nutid och framtidVi redovisar vad som h?nt med eduID sedan IAM2-projektet avslutades. Vi kommer bla prata om samarbetet med skolverket, planerna f?r integration med eIDAS och hur vi kommer kunna verifiera identitet p? g?ststudenter utanf?r EU/EES..

Fresia P?rez

Leif Johansson

eduid

19 oktober
11:00-12:00

eduid - ny teknik i backendVi g?r igenom de nya APIerna i eduID - bla SCIM samt arbetet som p?g?r med att inf?ra st?d f?r en notifieringsmekanism i eduID.

Fredrik Thulin

Johan Lundberg

eduid

19 oktober
13:00-14:00


eduid - nyt?nk i frontend

Anv?ndargr?nssnittet i eduID har tidigare f?tt en del synpunkter. Vi har under det senaste ?ret arbetat med ett helt nytt utseende (UX). P? denna session ber?ttar vi mer om detta arbete och hur eduID t?nker p? och jobbar med?

Nathalie Jonsson

Eunju Huss

eduid20 oktober
9:30-15:30

Heldagsworkshop om MyAcademicID?

myacademicid-workshops-week

9:30-10:00 Introduction to MyAcademicID, Joao Bacelar, European University Foundation
10:15-11:00 Relations and challenges MyAID and eIDAS, Roger Fagerud
11:15-12:00 How to get started with MyAcademicID, Christos Kanellopoulos, G?ant
Lunch
13:00 - 14:00 Sweden?s contribution to MyAcademicID, Leif Johansson, Swedish Research Council
14:20 - 15:20 The European Student Card initiative, Marilyn Klarin Cars, Swedish Council for Higher Education

Leif Johansson / SUNET

Joao Bacelar / European University Foundation

Roger Fagerud / DIGG

Marilyn Klarin Cars / UHR20 oktober
10:00-12:00


SOC projektet. Nutida och framtida aktiviteter

Korta programpunkter kring n?gra delaktiviteter inom etableringsprojektet f?r SUNET S?kerhetscenter.


10:00 Bakgrundsintro?

10:10 Baseline och organisatorisk mognad?

10:20 Presentation verktyg och aktiviteter inom etableringsprojektet
Outscan, Detectify, Attivo, MISP?

10:4x Pilottesterna Vectra med Humio, Tipping point: TAP trafik till filtrerad in/out via Juniper och Arista-utrustning -

Paus?

11:0x Kort ?verblick av nutida s?rbarheter som SUNET SOC och CERT-SE har samverkat kring

11:20 Robust DNS i sektorn!??

11:30 DNS RPZ och SUNET resolvertj?nst?

11:40 Information om nytt Mailfilter

11:50 Framtiden inf?r 2021 Kommande aktiviteter och ?vningar

David Heed, SUNET

Anne-Marie Achrenius, SUNET/Chalmers

Maria Edblom Tauson, SUNET/Umu

Fredrik Pettai, SUNET

Patrick Forsberg, SUNET/Chalmers

John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET

Nicklas Keijser, CERT-SE

Erik Bergstr?m, SUNET

m.fl.

SUNET S?kerhetscenter

David Heed

Ama

20?oktober
13:00-15:00


Samverkan och incidenthantering inom sektorn

Dialog och diskussionspunkter: (f?rslag mottages: ama@sunet.se)

 1. Kontaktv?gar vid avsaknad av beredskap? Krisorganisation?
 2. Skall S?kerhetscenter sp?rra kritiskt s?rbara tj?nster fr?n omv?rlden till kontakt etablerats?
 3. Dela data aktivt. Status f?r MISP och vi diskuterar hur vi f?rh?ller oss till data som delas inom och utom sektorn. Automation: Vilka system kan det fungera f?r?

Punkten ?verg?r i CSIRT-m?te f?r att diskutera konkreta h?ndelser, synpunkter och erfarenheter som inte delas publikt.

?ppet forum och dialog

SUNET S?kerhetscenter

David Heed

Ama

20 oktober
13.00-14.00

Portability of microcredentials - Lessons learned from the edubadges pilot

Allt fler l?ros?ten v?rlden ?ver f?r erfarenhet av open badges: digitala certifikat som visar att ?garen har vissa f?rdigheter eller kunskaper. Surf h?ller p? att utveckla en infrastruktur med vilka nederl?ndska l?ros?ten kan ge ut edubadges. Lanseringen planeras att ske under slutet av 2020.

Janina van Hees och Frans Ward fr?n Surf i Nederl?ndernaUtbildnings-st?djande tj?nster och IT-arkitektur (ATI)Wietze de Vries

20 oktober
15:00-16:00

Se separat inbjudan

Passet ?r slutet f?r anslutna organisationers incidenthanteringspersoner eller kontaktpersoner f?r SUNET CERT. Kontakta SUNET CERT f?r mer information

SUNET CERT medlemsm?teCSIRT-m?te

Maria Edblom Tauson, SUNET CERT

Patrick Forsberg, SUNET CERT


21 oktober
10:00-11:00

Erfarenhetsutbyte runt kontoutdelning i pandemitiderCovid-19 har v?nt det mesta upp och ner i v?rt samh?lle. F?r l?ros?tenas identitetshantering ?r detta en utmaning b?de n?r det g?ller utdelning av konton till nya studenter, l?rare och forskare men ocks? vid behov av l?senords?terst?llning. Sessionen kommer att vara utformad som en panel d?r personer fr?n olika l?ros?ten och SWAMID Operations tillsammans med ?vriga deltagare kommer att diskutera utmaningar och l?sningar.SWAMID Operations + deltagareSWAMIDP?l
21 oktober
11:00-12:00


Detectify, ett s?kerhetsverktyg f?r webbutvecklare och IRT-team

SUNET s?kerhetscenter vill skapa m?jligheten att r?tta saker lokalt i samverkan mellan IT-s?kerhetspersoner och utvecklare. Syftet ?r att pr?va s?kerheten och misstag hos webbapplikationer. Detectify visar och demonstrerar hur verktyget fungerar. Om ni vill f? tillg?ng till verktyget och licenser som finns det via s?kerhetscentret (mer information under webinaret)


Presentationen ?r fr?n en leverant?r S?kerhetscentret ?r i dialog med.

Jamal Morris, DetectifySUNET s?kerhetscenterDavid Heed

21 oktober
13:00-15:00


Hur hanterar vi tredjelands?verf?ring inom ramen f?r Sunets tj?nster efter avg?randet i Schrems II m?let
 • Domen i EU-domstolen p?verkar alla IT-tj?nster med lagring i USA.?
 • Diskussion, hur hanterar l?ros?tena Schrems II??

Kl 15-16 har deltagare m?jlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemal?ggs inte h?rt, bara f?rel?sningsdelen 13-15

Victoria S?derqvist jurist, Vetenskapsr?det

Niklas Nikitin, Kau/Jesper Wokander, Mau


S?kerhet/SUSEC/Sunets s?kerhetscenter

Ama/Niklas Nikitin22 oktober
10:00-11:00

Punkten f?r ett nytt tillf?lle senare utanf?r Sunetdagarna
Suricata IDS

Optimizing and deploying the open source Intrusion detection system - Suricata in a high speed network environment. Experiences from the field with different hardware and configurations.


Presentationen ?r p? engelska

Tobias Appel, LRZ.DESUNET S?kerhetscenter

David Heed

Fredrik Pettai

22 oktober
11:00-12:00


Zero Day Initiative +
Response to an university being hacked?

The Zero Day Initiative (ZDI) was created to encourage the reporting of 0-day vulnerabilities privately to the affected vendors by financially rewarding researchers. At the time, there was a perception by some in the information security industry that those who find vulnerabilities are malicious hackers looking to do harm. Some still feel that way. While skilled, malicious attackers do exist, they remain a small minority of the total number of people who actually discover new flaws in software.

Trend Micro ber?ttar om ZDI samt hur ett universitet i England blev hackat och incidenthanteringen som f?ljde.

Presentationen ?r delvis p? engelska och fr?n en leverant?r S?kerhetscentret ?r i dialog med.

Lee Carass, Trend Micro
Jean Diarbakerli, Trend Micro
SUNET S?kerhetscenterDavid Heed
Fredrik Pettai
22 oktober
11:00-12:30


Box for Higher Education
 • How to best collaborate and share content with Box
 • How to secure your content in the cloud and comply with data residency / GDPR requirements with Box
 • What is new with Box?
 • Question and Answer opportunity

Presentationen ?r p? engelska

Laura Tagatac, Box
Katie Davidson, Box
Mark Lomeli, Box

Utbildnings-st?djande tj?nsterKatie Davidson Thomas Hansson

22 oktober
13:00-15:00


Information fr?n Sunet CERT och SOC projektet tillsammans med CERT-SE

Sunet CERT informerar om det aktuella s?kerhetsl?get och svarstidsm?tningen.

F?rdjupning kring s?rbarheter under 2020 som SUNET SOC analyserat, bed?mt och utvecklat skanners f?r och samverkat operativt med CERT-SE om f?r att hantera.

Om tid finnes ?verg?r sedan passet i en gemensam diskussion om ?nskem?l och id?er om talare till Sunetdagarna v?ren 2021.

Passet startar en kvart innan och kl 15-16 har deltagare m?jlighet att stanna kvar och vara sociala. 15-16 schemal?ggs inte h?rt, bara f?rel?sningsdelen 13-15.

Maria Edblom Tauson

John Van de Meulebrouck Brendgard, SUNET

Nicklas Keijser, CERT-SE

SUNET S?kerhetscenter?

Ama/David

Ama/Niklas Nikitin

22 oktober
17:00-19:00


Sunetdagarna AfterWork

V?lkomna p? Sunetdagarna After Work! tag med eget att dricka/?ta och kom och m?ts under? en trevlig och avslappnad digital yta! Vi pratar om allt och inget, Sunetdagarna, aktuella ?mnen och annat av intresse!

Valter Nordh

Mfl p? Sunet

Alla

23 oktober
13:00-14:00

SALSA N?tverksm?teV?lkommen att delta vid Sunet LMS n?tverksm?te?
Utbildnings-st?djande tj?nster

Vecka 44 - 26-30 oktober

Tid

ZoomrumRubrikBeskrivningTalareOmr?deZoom koordinator

26 oktober
10:00-12:00

eduSIGN?Vi ber?ttar om den nya tj?nsten eduSIGN som utvecklades p? rekordkort tid mitt i corona-krisen. Tj?nsten f?r e-signatur av (prim?rt) dokument ?r t?nkt att funkera som en komponent i administrativa processer p? l?ros?ten. Vi ber?ttar om tj?nsten samt om det stora intresse som eduSIGN v?ckt i myndighets-Sverige. Vi kommer ber?tta om utvecklingsplaner f?r tj?nsten samt svara p? vanliga fr?gor om tj?nsten.

Leif Johansson

Fresia P?rez

Martin Lindstr?m

Stefan Santesson

eduSIGN27 oktober
09:00-10:00

Avslut och sammanfattning av SunetdagarnaVi samlas f?r att ta del av en kort sammanfattning av de senaste veckornas Sunetdagar, vad har fungerat bra - vad g?r vi annorlunda n?sta g?ng?

Maria H?ll, Sunet

Valter Nordh, Sunet

Sunet
 • No labels