Lagringsincident sommar 2021

Vad har hänt?

  • En kund av lagringstjänsten S3 laddade upp för många filer för snabbt i Sto4 och därmed överlastade S3-lagringsklustret
  • Lagringsklustret stängdes ned och ett normalt återställningsförsök misslyckades
  • Delar av data krävde en anpassad utveckling för återställningen av filer och buckets

Vilken detaljerad information finns det?

Kan det här problemet hända igen?

  • Rate-limiting har implementerats, så att ingen användare kan ladda upp för mycket data för snabbt
  • Klustret kommer att förbättras genom snabba NVMe-diskar för att undvika den typ av problem
  • Sunet Drive kommer att erbjuda automatisk spegling mellan två olika datorhallor

Läs mer om juridik och informationssäkerheten i FAQ för att kunna bedöma egna åtgärder för lämpligt backup och katastrofsäkringen.

  • No labels