Säkerhetscenter

SUNET Säkerhetscenter där SUNET CERT ingår är en bastjänst som SUNET tillhandahåller

Sunet säkerhetscenter ansvarar för följande uppgifter

  •  IT-säkerhetsarbetet i Sunet och i Sunets tjänster
  • Stödja arbetet med IT-säkerhet hos till Sunet anslutna organisationer
  • Bygga upp förmågan att motstå avancerade angripare (APT)
  • Arbeta med förebyggande verksamhet inom området
  • Bistå vid hantering av större IT-säkerhetsrelaterade incidenter
  • Ansvara för CERT och IRT-verksamhet i Sunet enligt etablerad branschstandard, inklusive arbete med certifieringar


Tjänsten är en bastjänst och ingår för samtliga anslutna organisationer.

Kontaktinformation för externa organisationer är sammanställt i vår RFC 2350 profil


Roadmap och prioriterade aktiviteter


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten SUNET CERT och Säkerhetscenter

BeskrivningVarförStatus

Fortsätta bevaka, verifiera och notifiera kritiska sårbarheter

Nya sårbarheter tillkommer vilket är kritiskt att tidigt upptäcka.

Fortsätter 2024

Fortsätta samordna incidenthantering mellan organisationer och inom Sunets egna tjänsterGemensam kontaktyta och effektiv hantering av incidenter.

Fortsätter 2024

Fortsätta facilitera och uppmuntra nätverkande, kunskapsspridning och kompetensdelning inom sektornKunskapsbyggande och att trygga kompetensförsörjningen inom sektorn.Fortsätter 2024
Fortsätta samarbeta organisationer emellan, ge råd och dela informationSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2024
Fortsätta upprätta och underhålla relationer med andra incidenthanterande organisationerSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2024
Fortsätta förvalta och vidareutveckla kontaktregister för alla anslutna organisationerSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2024

Activity

SUNET CERT RFC 2350 PROFILE
24.05.2024 11:32 CEST Maria Edblom Tauson
DDoS-skydd för webben (under utveckling)
17.05.2024 10:52 CEST David Heed
Onboarding - Sunet Säkerhetscenter
19.03.2024 13:15 CET Fredrik Pettai
Vulnerability assessment capability
19.03.2024 13:13 CET Fredrik Pettai
Sunet Säkerhetscenter
07.02.2024 11:09 CET David Heed
IOC-Lookup
10.10.2023 19:17 CEST Fredrik Pettai
Krisövningar
30.08.2023 14:28 CEST Anne-Marie Achrenius
  • No labels