Verktyg

En samling verktyg som finns som tjänster (Federerad inloggning krävs) eller under utveckling.

GRR - GRR Rapid Reponse

MISP - Theat Sharing platform

Sårbarhetsscanner:

  • Nessus, (SUNET CERT)
  • OpenVAS (utvärderas)
  • Outpost24 (SUNET CERT) 

Timesketch - Timelining


  • No labels