Säkerhetscenter

SUNET Säkerhetscenter och SUNET CERT är en bastjänst som SUNET tillhandahåller

Roadmap


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten SUNET CERT och Säkerhetscenter

BeskrivningVarförStatus

Fortsätta bevaka, verifiera och notifiera kritiska sårbarheter

Nya sårbarheter tillkommer vilket är kritiskt att tidigt upptäcka.

Fortsätter 2023

Fortsätta samordna incidenthantering mellan organisationer och inom Sunets egna tjänsterGemensam kontaktyta och effektiv hantering av incidenter.

Fortsätter 2023

Fortsätta facilitera och uppmuntra nätverkande, kunskapsspridning och kompetensdelning inom sektornKunskapsbyggande och att trygga kompetensförsörjningen inom sektorn.Fortsätter 2023
Fortsätta samarbeta organisationer emellan, ge råd och dela informationSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2023
Fortsätta upprätta och underhålla relationer med andra incidenthanterande organisationerSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2023
Fortsätta förvalta och vidareutveckla kontaktregister för alla anslutna organisationerSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2023

Activity

MISP (Malware Information Sharing Platform)
23.01.2023 11:06 CET Fredrik Pettai
Säkerhetscenter
23.01.2023 10:55 CET Maria Edblom Tauson
SUNET CERT
20.01.2023 10:05 CET Maria Edblom Tauson
Krisövningar
20.01.2023 08:55 CET Maria Edblom Tauson
Säkerhetsgranskningar och penetrationstester
19.01.2023 14:31 CET Maria Edblom Tauson
Community
11.11.2022 14:36 CET Maria Edblom Tauson
Detectify
11.11.2022 14:05 CET Maria Edblom Tauson
Detectify - beskrivning
11.11.2022 14:05 CET Maria Edblom Tauson
Bastjänster och extratjänster
11.11.2022 13:58 CET Maria Edblom Tauson
  • No labels