Timesketch

Timesketch är ett webbbaserat timelining verktyg ursprungligen utvecklat av jbn (Johan Berggren) på Google.

SUNET CERT har en publik instans här (kräver federerad inloggning).

(tjänsten är för tillfället avstängd pga migrering mellan datacenter)

  • No labels