SWAMID Webinar 1 2018 - Personverifierad multifaktorinloggning i SWAMID

Torsdagen den 24 maj kl. 10 höll SWAMID Operations ett webinar om förslaget till det nya regelverket för personverifierad multifaktorinloggning i SWAMID.

I förslaget till regelverket för personverifierad multifaktorinloggning krävs att både lärosätets kontohanteringsrutiner och aktuell användare uppfyller kraven för tillitsprofilen SWAMID AL2. Detta eftersom att det är viktigt för den tjänst som kräver personverifierad multifaktorinloggning att veta att det är rätt person som loggar in. Under maj kommer vi att ha två stycken AL2-workshops, den 16 maj och den 31 maj. Inbjudan till dessa workshopar är utskickade till saml-adminslistan -  vet du att någon borde vara med går det också bra att kontakta Pål Axelsson.

Material från webinaret

För mer information om personverifierad multifaktorinloggning i SWAMID  • No labels