Uppgradera Jetty

Uppgradering av Jetty från 9.2.x till 9.3.24


Hämta hem och packa upp senaste jetty

wget https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-distribution/9.3.24.v20180605/jetty-distribution-9.3.24.v20180605.tar.gz
cd /opt/
sudo tar xvf ~/jetty-distribution-9.3.24.v20180605.tar.gz


Stoppa jetty (exempel nedan är för debian/ubuntu/centos)

sudo /etc/init.d/jetty stop


Kopiera över jetty-base (där allt intressant finns) till den nya installationen, fixa rättigheterna och länka om jetty

sudo cp -r jetty/jetty-base/ jetty-distribution-9.3.24.v20180605/
sudo chown -R jetty:jetty jetty-distribution-9.3.24.v20180605/
sudo rm jetty
sudo ln -s jetty-distribution-9.3.24.v20180605/ jetty


idp-installer scriptet hackade /opt/jetty/bin/jetty.sh, jag valde att istället lägga till dessa variabler i /etc/default/jetty för att de skall följa med mellan uppgraderingarna.

La till följande i /etc/default/jetty

JETTY_HOME=/opt/jetty
JETTY_BASE=/opt/jetty/jetty-base
JETTY_USER=jetty


Starta upp jetty igen (exempel nedan är för debian/ubuntu/centos)

sudo /etc/init.d/jetty start
  • No labels