Administration - Set up

Administrativt ansvarig, "Organization administrator" kan lägga till flera användare med samma behörighet. Organization Administrators skapar sedan Team och "Team administrators". Team Administrators bjuder in Team Members och sätter behörighet för dessa. En användare som inte tillhör ett Team kan inte beställa några tjänster. 


Ex: IT-avdelningen på ett lärosäte beställer tjänsten och den som är administrativt ansvarig loggar in med lärosätets SSO. 

Vilka olika Team som ska finnas bestämmer lärosätet själva. Det kan vara på fakultetsnivå eller ämnesnivå beroende på hur organisationen ser ut.  

För varje Team utses en eller flera Team administrators som i sin tur lägger till de Team members som ska ha tillgång till tjänsten och ger behörigheter. 
För ytterligare information, besök Sunets Forum och gå med i forumet för Sunet Tal-till-text. Inlogg med SSO krävs. 

  • No labels