FAQ

Här samlar vi vanliga frågor och svar om SUNET Play

Vad kan jag göra om jag tagit bort en film av misstag?

 1. Felanmäl till SUNET så fort som möjligt. Det kan vara möjligt att återställa den. Även om en film markeras för borttagning utförs radering bara 2-3 gånger i veckan från servrarna. Har du tur kanske du kan få din film tillbaka
 2. Har ni behov av att förlänga tiden som era filmer sparas efter att ni tagit bort dem kan en diskussion inledas för att ta fram en sådan funktionalitet. Det kommer leda till ökade kostnader för er.

Vad betyder förkortningarna API, KMC, KMS och KAF?


AbbreviationMeaningDescription
APIApplication Programming InterfaceAn interface programmers can use when integrating their own systems with Kaltura.
KMCKaltura Management ConsoleThe Management Console where admins can have an overview over all the content that are in Kaltura.
KMSKaltura MediaSpace(or just MediaSpace) it the YouTube like portal/CMS where users usually access to use the features of Kaltura.
KAFKaltura Application FrameworkKAF's are specially tailored combinations of KMS and API that is setup to work with a partikular 3rd party CMS/LMS (ex. Canvas, Moodle, Blackboard etc..) that uses the LTI standard

Hur fungerar roller i SUNET Play?

Application roles

Styr en användares behörigheter i relation till applikationen, exempelvis rättighet att ladda upp media.

 1. anonymousRole
  1. Can browse your site anonymously until trying to access pages/actions that require login: My Media, My Playlists, and Add New
 2. viewerRole
  1. Can browse open galleries.
  2. Is not authorized to upload new content
  3. Does not have a My Media page
 3. privateOnlyRole
  1. Can upload content to My Media
  2. Can publish to galleries/channels by entitlements
 4. adminRole
  1.  Can upload content to My Media
  2. Can publish to all open galleries and all galleries/channels by entitlements
 5. unmoderatedAdminRole
  1. Can upload content and bypass moderation (when moderation is enabled for an account)

Contextual roles

Styr en användares behörigheter i kanaler och kategorier.

 1. Member (view)
 2. Contributor (publish)
 3. Moderator (moderate)
 4. Manager (edit settings, manage members)

För mer fullständig information se: https://knowledge.kaltura.com/help/kms-kaf-roles-and-permissions

Vad innehåler den data string som ska skickas till customer care vid fel?

Ibland när det uppstår fel visas en datasträng som man ska vidarebefordra till Customer care vid felsökning.

Det är kodad data som innehåller information om vilken server och vilken tidpunkt som felet inträffade.

I strängen "NWY3NmU0ODdhMWM2ZiwwMi8xMC8yMDIwIDEwOjI3OjUyLGttczAyLmthbC1pbnQubm9yZHUubmV0" finns informationen "02/10/2020 10:27:52,kms02.kal-int.nordu.net"


 • No labels