Användarforum

Dessa användarforum finns för SUNET Play:

  1. Forum - forum.sunet.se - logga in med ditt SSO och ställ din fråga i nätverket för Play och få svar av communityn
  2. Skicka ett ärende till media@sunet.se om du inte fått svar på frågan i forumet
  3. Mediamöte - Vi anordnar ett mediamöte för SUNET Play och SUNET E-möte varannan vecka. Se information om möteslänk, datum, tid och agenda.
  4. Github - Samarbete kring kod för tjänsternas API
  5. E-postlista - Registrera dig på http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A0=PLAYLIST för att få viktig information från tjänsteförvaltarna. Används också om akuta problem med tjänsterna uppstår
  • No labels