Aktuellt

Ny version av Sunet Survey h?sten 2020.

Nya kunder som tecknar sig f?r Sunet Survey f?r tillg?ng version 5 av Sunet Survey. Det ?r den senaste versionen med m?jlighet till snabbare enk?tskapande och modernare utseende. Tv?faktorinloggning ?r numera m?jligt att st?lla in och mycket mera. Tag kontakt med undertecknad om du vill veta mera.

?verg?ng till version 5 av Sunet Survey f?r befintliga kunder

F?r befintliga kunder finns m?jlighet att uppgradera till nya versionen efter oktober. Varje instans f?r respektive l?ros?te/myndighet uppdateras f?r sig efter ?verenskommelse med leverant?ren.?

Ett anv?ndarm?te med mer information om proceduren f?r ?verg?ng till den nya versionen tillsammans med leverant?ren och m?jlighet att st?lla fr?gor planeras till 3 nov kl 10-11:30. M?tesl?nk skickas ut via Sunet Surveys e-postlista.

Kontakta undertecknad om du vill vara med p? e-postlistan.

FAQ?

Vad ?r nytt i version 5?

Programmet ?r helt nyutvecklat och f?r d?rmed med sig olika typer av f?r?ndringar. Viss funktionalitet har flyttats eller ?ndrats f?r att t ex fungera mer intuitivt, nya funktioner har tillkommit, menystrukturen har till viss del ?ndrats f?r att underl?tta fl?det mm.
Exempel p? ?ndringar och nyheter:

 • Dashboarden vid start har ut?kats, nu kan man ?ven n? egna favoriter, se statistik och nyheter
 • ?ven dashboardarna f?r enk?t och rapport har ut?kats med mer information och l?nkar, f?r att snabbare n? de funktioner man vill
 • Anv?ndare har st?d av en kort guide n?r man skapar en ny enk?t f?r att underl?tta starten. Den tidigare enk?twizarden ?r borttagen.
 • Fr?gor kan skapas och redigeras direkt i gr?nssnittet, utan att ?ppna en pop-up (inline redigering). Man l?gger nu till sidhuvud, sidfot och inledningstext p? ett enkelt s?tt direkt p? samma sida som fr?gorna.
 • M?jligt att flytta menyn till sidhuvudet
 • M?jligt att ?terst?lla en p?g?ende enk?t till konstruktionsfasen. Eventuella svar och skapade rapporter f?r denna enk?t tas d? bort.
 • M?jligt att byta ?gare p? enk?t.
 • M?jligt att spara enk?ter och rapporter som ?Favorit?.
 • Ny sida: ?Enk?t?versikt? - f?r den som vill exportera eller skriva ut enk?ten f?r granskning. ?versikten inneh?ller, f?rutom enk?tens fr?gor, ?ven information om vilken logik som ?r kopplad till respektive fr?ga.
 • Ny funktion: ?Piping? - m?jlighet att l?ta ett svar p? en tidigare fr?ga ing? som del i en f?ljande fr?gas titel eller svarsalternativ.
 • M?jlighet till flera e-postmallar per utskickstyp. ?ven m?jligt att skapa flera utskicksscheman och att koppla ?nskat utskicksschema till enk?t.
 • M?jligt att ta fram enk?tl?nken som QR-kod.
 • M?jligt att exportera enskilda enk?tsvar som PDF.
 • Rapporter skapas via en guide d?r man bl.a. kan v?lja vilka enk?tfr?gor som ska inkluderas.
 • Snabbexport av rapport ?ven till Word och PowerPoint.
 • M?jligt att dela in rapport i flera sidor i f?rhandsgransknings- och webbvisningsl?ge.
 • M?jligt att g?ra separata inst?llningar per serie i diagram som inneh?ller flera serier.
 • M?jlighet till tv?faktorinloggning


Kommer alla gamla enk?ter, mallar och rapporter finnas kvar?

Ja


Hur l?ng tid tar uppdateringen?

Sj?lva uppdateringen g?r p? ett par minuter.
Efter uppdateringen beh?ver er administrat?r g? in och g?ra vissa justeringar. Ett exempel ?r i anv?ndarr?ttigheterna, som kommer beh?ver justeras d? vissa r?ttigheter har ?ndrats och andra har tillkommit. Mer information f?ljer, alla l?ros?ten kommer att f? tid att f?rbereda sig innan uppdateringen.


Hur l?ng nertid f?r respondenter resp administrat?rer?

F?r administrat?rer ?r nedtiden n?gra minuter.
F?r respondenter ?r nertiden n?stan inte m?rkbar. Vi rekommenderar ?nd? att man inte har n?gra enk?ter publicerade n?r uppdateringen sker, d? det finns risk att en respondent som just besvarar en enk?t f?rlorar de svar hen har hunnit ange och m?ste b?rja om. (Svar som redan har skickats in f?rsvinner inte.)
?


?r det n?got ansvarig p? universitetet respektivt de som administrerar enk?ter och mallar beh?ver g?ra innan, under respektive efter uppdateringen kring mallar/layout/fr?geformul?r?

Nej, i de allra flesta fall beh?ver man inte g?ra n?gra f?r?ndringar i just mallar/layout/fr?geformul?r f?r att bibeh?lla funktionaliteten.
I det fall man har gjort n?gra design?ndringar i CSS, f?ljer dessa dock inte med i uppdateringen.?
(Utseendet p? de delar man inte styr i en enk?t, som tex knappar eller checkboxar, kan se lite annorlunda ut i den nya versionen.)


Kommer testserver erbjudas?

I god tid innan det beslutade uppdateringsdatumet f?r varje l?ros?te m?jlighet att testa den nya versionen med en kopia av egen data p? egen testplats (viss information rensas, f?r att tex o?nskad epost ej ska skickas mm). H?rmed kan varje l?ros?te se vilka f?r?ndringar som kommer att ske i den egna milj?n, och vad man beh?ver g?ra i samband med uppdateringen. Vi rekommenderar att varje l?ros?te nyttjar denna m?jlighet f?r att kunna f?rbereda sig p? b?sta s?tt.

N?r kommer uppgraderingen att ske?

N?r uppdateringen blir tillg?nglig f?r befintliga kunder kommer information om detta publiceras tillsammans med dokumentation av nya funktioner, f?r?ndringar i programmet samt vad man beh?ver g?ra i samband med uppdateringen.
D?refter kan varje l?ros?te kontakta Artisan f?r att komma ?verens om uppgraderingsdatum. Vi rekommenderar att uppgraderingen sker vid ett tillf?lle d? inga eller s? f? enk?ter som m?jligt ?r publicerade.?M?ls?ttningen ?r att alla l?ros?ten ska ha uppgraderat till september 2021.


FAQ uppdaterad 2020-10-16


F?r fr?gor kontakta Magnus Hovde,?magnus.hovde@sunet.se? produkt?gare Sunet Survey
 • No labels