Lista över kunder

Följande 27 organisationer har avtal med SUNET om enkätverktyget.

 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Försvarshögskolan
 • GIH
 • Göteborgs Universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Jönköping University
 • Karlstads Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Konstfack
 • KTH
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Linköpings Universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Lunds Universitet
 • Malmö Högskola
 • Mälardalens Högskola
 • Stockholms Universitet
 • Sunet
 • Södertörns högskola
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Vetenskapsrådet
 • Örebro Universitet

Listan över anslutna SUNET-organisationer, dvs. de som idag kan bli kunder till tjänsten, hittar ni här.