Mall för information om respektive tjänst på Sunets wiki

  

Följande tre områden och rubriker ska finnas för varje Sunettjänst på Sunets wiki:

1. Om tjänsten (övergripande tjänsteinformation)

 • Namn på tjänsten
 • Beskrivning av tjänsten (inkl. ev. leverantör/produktnamn)
 • Tjänsteägare
 • Tjänsteförvaltare inkl. kontaktväg
 • Beskrivning av beställningsförfarande samt ev. kostnad för tjänsten (om kostnad är relevant att presentera) (om man inte vill skriva ut kostnader = standardtext: “för information om kostnader…hör av er till…”)
 • Anslutna organisationer 
 • Användarforum (t ex maillista, Sunet Forum, kundmöten varje kvartal)
 • FAQ (om FAQ inte finns = standardtext “hör av er till … för frågor”)
 • Teknisk dokumentation
 • Samverkan/behovsfångst 

2. Roadmap

Beskrivning, syfte, vad ska göras

Varför

Status

Exempel: upphandling av ny lärplattform

Exempel: för att fortsätta kunna erbjuda tjänsten till nuvarande och nya kunder. 

Exempel: påbörjas Q2 2023.
3. Verksamhetsberättelse

 • (Här ska samma text finnas som i Sunets övergripande verksamhetsberättelse. Exemplet nedan är för Campusnät som tjänst (CNaaS) 2021.)
  Mål för 2021:
  • Fortsatt samverkan med fler lärosäten för utökad kravställning och vidareutveckling.
  • Skapa integration med Sunet Säkerhetscenter för automatiserad hantering av nätverksrelaterade incidenter.
  • Få in fler lärosäten i CNaaS.

Under året har Campusnät som tjänst nått flera nya kunder och fullföljt installationer med dess utökade kravställning hos befintliga anslutna. Den efterfrågade automatiserade hanteringen av nätverksrelaterade säkerhetsincidenter har inte kunnat fullföljas då underlag för dessa bedömningar ej kunnat samlas in i samverkan med anslutna organisationer. Arbetet med detta fortsätter under kommande år.

 • Övrig information (möjlighet för tjänsteförvaltaren att komplettera med ytterligare information som inte finns med i Sunets övergripande verksamhetsberättelse).


 • No labels